covid vaccine
Vacuna Covid-19

HIPRA, que té 50 anys d'experiència en la lluita contra malalties transmissibles mitjançant el desenvolupament de vacunes, és una empresa compromesa amb la salut, les persones, la societat i el progrés. Per aquest motiu, davant d'una situació excepcional, HIPRA ha apostat per aportar el seu know-how en la lluita contra la pandèmia. 

 

La vacuna HIPRA Covid-19 i les seves característiques

 

El component actiu de la vacuna HIPRA Covid-19 és una proteïna recombinant amb estructura d'heterodímer que emula el domini d'unió al receptor (RBD) de la proteïna Spike (S) de les variants Alfa i Beta del virus SARS-Cov-2. L'antigen, component actiu de la vacuna, necessita un adjuvant que amplifica i potencia la resposta immunològica. En la vacuna HIPRA Covid-19 l'adjuvant és una  emulsió oli-aquosa composta d'esqualè i agents tensioactius, que ja ha demostrat la seva eficàcia i seguretat en moltes altres vacunes.

La vacuna d'HIPRA es conserva entre 2 i 8 ºC, fet que en facilita la logística i la distribució. És una vacuna llesta per utilitzar i ser administrada per via intramuscular. 

Hipradermic3
Healthcare professional information

El seu mecanisme d'acció

 

La vacuna HIPRA Covid-19 és una vacuna de proteïna recombinant, una tecnologia àmpliament utilitzada en biotecnologia i de la qual hi ha molta experiència en d'altres vacunes àmpliament utilitzades en la població (grip, hepatitis A o papil·loma, entre d'altres). La vacuna de proteïna recombinant consisteix en fragments sintètics (artificials) de la proteïna Spike del virus SARS-CoV-2 causant de la Covid-19.

A la vacunació, s'introdueix la vacuna a l'organisme desencadenant la resposta immunitària que consisteix en la producció d'anticossos i l'activació de limfòcits de memòria. Quan la persona vacunada entra en contacte amb el virus, els anticossos generats per la vacuna neutralitzen el virus impedint així el desenvolupament de la malaltia.

 

Fases i Calendari

 

  • 2020 Octubre: HIPRA anuncia el desenvolupament d'una vacuna davant de la Covid-19
  • 2021 Trimestre 1: Inici dels assaigs preclínics
  • 2021 Trimestre 3: Inici dels assaigs clínics en humans Fase I/IIa
  • 2021 Trimestre 4: Inici dels assaigs Fase IIb
  • 2022 Trimestre 1: Inici dels assaigs Fase III
  • Autorització condicional i disponibilitat de la vacuna prevista al 2022

 

La vacuna HIPRA Covid-19, igual que qualsevol altra vacuna, està sotmesa a rigorosos estudis clínics abans d'autoritzar-ne l'ús per part de les autoritats reguladores. Aquests estudis o assaigs clínics que es classifiquen en les fases I, II i III serveixen per conèixer l'eficàcia, la seguretat i la tolerabilitat de la vacuna. Si els resultats són satisfactoris i amb garanties, les agències poden autoritzar l'ús del producte mèdic i el laboratori el pot posar a disposició dels serveis de salut. 

 

L'esquema que hem seguit amb la nostra vacuna és el següent: 

L'objectiu és determinar la dosi apropiada i la seguretat i immunogenicitat de la vacuna.

*Referència de l'estudi NCT05007509

L'objectiu és determinar l'immunogenicitat i seguretat de la vacuna.

*Referència de l'estudi NCT05142553

L'objectiu és avaluar la seguretat i la tolerabilitat de la vacuna.

*Referència de l'estudi NCT05246137

El seguiment de l'eficàcia i la seguretat de les vacunes no finalitza amb l'autorització. Un cop comercialitzada la vacuna, es duen a terme més estudis per confirmar que a la pràctica habitual i a més llarg termini, els resultats de salut són els esperats. A més, amb la farmacovigilància se segueix monitoritzant el benefici/risc de la vacuna de forma contínua.

Els avenços sobre el desenvolupament de la vacuna HIPRA Covid-19 es publiquen aquí.

 

Capacitat productiva

 

L'equip d'HIPRA està totalment dedicat a la investigació i producció de vacunes. Els departaments d'R+D, Producció i Control de Qualitat tenen gran experiència en aquest camp.

 

Aspectes rellevants de la vacuna d'HIPRA
conservation
Conservació

La vacuna pot conservar-se entre els 2 i 8 ºC, fet que facilita la seva logística y distribució.

availability
Disponibilitat

La producció de l'antígen va començar al gener de 2022 amb la finalitat de poder dispsar de les dosis necessàries tan aviat com se'n actualitzi la comercialització.

versatility
Versatilitat

Plataforma amb alta capacitat d'adaptació a futures variants.

Covid19 vaccine HIPRA
Llesta per utilitzar

No és necessari recomposar.

El projecte propi ha rebut el suport econòmic del CDTI (Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial).