Vés al contingut
X

La informació continguda en aquest lloc web global d'HIPRA no està destinada al públic de tots els països.

La informació general, científica o tècnica sobre els productes o serveis HIPRA no està destinada a la promoció comercial.

Per obtenir informació específica sobre els productes o serveis disponibles al vostre país, filtreu pel país corresponent.

Footguard
Vacunes
Oví i caprí

FOOTGUARD®

Vacuna inactivada contra el panadís oví, en suspensió per a injecció.