Vés al contingut
HIPRA Diagnos

HIPRA Diagnos

Proves analítiques ràpides i fiables acompanyades d´un assessorament complet

HIPRA Diagnos és un servei d'assistència integral per a veterinaris de camp que ofereix proves analítiques ràpides i fiables acompanyades d'un servei d'assessorament especialitzat. El seu objectiu és prevenir l'aparició de les malalties infeccioses de més impacte en la producció animal.

 

Resultats disponibles en línia

Els usuaris registrats al servei Diagnos d'HIPRA tenen accés online a complets informes de resultats elaborats directament als nostres laboratoris, complint rigorosament amb les normes de qualitat i confidencialitat aplicables.

A més, també poden visualitzar còmodament aquests informes des de qualsevol dispositiu mòbil (smartphones o tauletes).

hipra diagnos

El sistema de processos analítics automàtics avançats i controlats per ordinador incorpora una aplicació LIMS (Sistema de gestió de la informació del laboratori). Gràcies al sistema i a la feina rigorosa del nostre personal especialitzat, HIPRA ofereix un servei eficaç i exhaustiu en un temps mínim.

Un instrument de recerca per orientar la presa de decisions

La utilitat dels serveis oferts per Diagnos en la pràctica clínica es veu clarament en comprovar-ne l'ús generalitzat en diversos sectors de la salut animal. Per exemple, "Startcheck" d'STARTVAC® i UBAC®, és un servei orientat a la detecció per PCR dels principals bacteris ambientals i contagioses causants de mastitis en el bestiar, utilitzant llet del tanc a granel i un grup de mostres individuals conservades en una targeta FTA.

Altres serveis, com ara "Gumbocheck" d'HIPRAGUMBORO® i "Avianpneumocheck" d'HIPRAVIAR®, ajuden a orientar la presa de decisions sobre el control a través de la vacunació de la bursitis infecciosa i de la síndrome del cap inflat en aus.

La tecnologia més puntera per detectar àcids nucleics patògens

A més de les anàlisis bacteriològiques i serològiques tradicionals, Diagnos ha incorporat recentment la tecnologia més puntera disponible en biologia molecular per a la detecció d'àcids nucleics patògens. Aquests serveis, juntament amb un sistema de notificació modern a la pàgina web, permet que HIPRA pugui donar una resposta ràpida a les necessitats de diagnòstic dels veterinaris.

Centres de diagnòstic propis

HIPRA té diversos centres de diagnòstic ubicats en tres continents diferents, la qual cosa permet prescindir de serveis subcontractats, a diferència d'altres companyies de vacunes. En tots els centres Diagnos, les mostres s'analitzen i conserven permanentment segons les normes de bones pràctiques de laboratori.

El servei Diagnos en xifres

La confiança que s'ha creat en aquest servei d'HIPRA en els darrers 25 anys es reflecteix en l'ús que es fa del servei. Es realitzen 525 000 anàlisis serològiques, 17 500 anàlisis moleculars i 5100 anàlisis microbiològiques a l'any aproximadament, entre d'altres serveis especials.

Sistemes únics de detecció de malalties

D'aquesta manera, el servei Diagnos incorpora constantment sistemes nous i exclusius per a la detecció de malalties, els quals, juntament amb les vacunes d'HIPRA, tenen com a objectiu la prevenció de les malalties infeccioses amb la consegüent reducció de les pèrdues econòmiques derivades.

 

Diagnos-header
HIPRAlink® Diagnos

La teva eina digital per al diagnòstic amb HIPRA.