Vés al contingut
X

La informació continguda en aquest lloc web global d'HIPRA no està destinada al públic de tots els països.

La informació general, científica o tècnica sobre els productes o serveis HIPRA no està destinada a la promoció comercial.

Per obtenir informació específica sobre els productes o serveis disponibles al vostre país, filtreu pel país corresponent.

HIPRABOVIS® LEPTO
Vacunes
Boví

HIPRABOVIS® LEPTO

Vacuna inactivada contra la leptospirosi bovina, en emulsió injectable.