Vés al contingut
hiprastats

HIPRA Stats

Anàlisi de dades per potenciar la prevenció

HIPRA Stats és un servei danàlisi de dades per a empreses de producció animal.

Està gestionat per veterinaris, biòlegs i estadístics que combinen coneixements epidemiològics, analítics i de producció animal que tenen com a objectiu transformar dades en informació útil, afavorint així la presa de decisions objectiva i assertiva.

 

'Detecció d'Insights' per a la presa de decisions

Les empreses ramaderes generen un gran volum de dades procedents tant de fonts externes com internes.

data-science-insights-animal-health

HIPRA Stats permet identificar els factors clau a partir de la gestió d'aquestes dades, ajudant així les empreses a millorar-ne la situació sanitària, l'eficiència productiva i el rendiment econòmic.

 

Data Science i Bioestadística

A HIPRA Stats s'utilitzen models matemàtics i estadístics per a l'anàlisi de dades. Això permet identificar factors de risc, control de processos de producció i models de simulació-predicció.