Vés al contingut
X

La informació continguda en aquest lloc web global d'HIPRA no està destinada al públic de tots els països.

La informació general, científica o tècnica sobre els productes o serveis HIPRA no està destinada a la promoció comercial.

Per obtenir informació específica sobre els productes o serveis disponibles al vostre país, filtreu pel país corresponent.

HIPRAVIAR CLON
Vacunes
Aus

HIPRAVIAR® CLON

Vacuna elaborada amb microbis vius contra la malaltia de Newcastle, clon CL/79, en liofilitzat per a administració oral.