Vés al contingut
X

La informació continguda en aquest lloc web global d'HIPRA no està destinada al públic de tots els països.

La informació general, científica o tècnica sobre els productes o serveis HIPRA no està destinada a la promoció comercial.

Per obtenir informació específica sobre els productes o serveis disponibles al vostre país, filtreu pel país corresponent.

inmeva-vaccine
Vacunes
Oví i caprí

INMEVA®

Vacuna inactivada contra la Chlamydia abortus i Salmonella Abortusovis ovina, en suspensió per a injecció.