Vés al contingut
covid vaccine
COVID-19

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va ser notificada de l’existència d’aquest nou virus el 31 de desembre de 2019, quan es va declarar un brot de casos de “pneumònia vírica” a Wuhan (República Popular de la Xina)1. El nombre de casos confirmats va augmentar precipitadament i, durant el mes de gener, es van diagnosticar milers de casos nous cada dia fins que, el 30 de gener de 2020, l’OMS va declarar el brot de COVID-19 emergència de salut pública d’importància internacional. Finalment, l’11 de març de 2020, l’OMS va declarar oficialment l’estat de la COVID-19 com a pandèmia mundial3.

La majoria de les persones afectades per la malaltia experimenten símptomes respiratoris lleus o moderats i es recuperen sense necessitat de cap tractament especial. No obstant això, hi ha persones que es veuen greument afectades i necessiten atenció mèdica. Les persones grans i amb condicions de salut subjacents (com ara malalties cardiovasculars, diabetis, malalties respiratòries cròniques o càncer) tenen una probabilitat més alta de desenvolupar símptomes greus de la malaltia4

La COVID-19 es transmet quan una persona infectada exhala petites partícules i gotes respiratòries que contenen el virus. Aquestes partícules i gotes respiratòries poden ser inhalades per altres persones o els poden caure als ulls, al nas o a la boca. En algunes circumstàncies, poden contaminar les superfícies que altres persones toquen. Qualsevol persona infectada per la COVID-19 pot transmetre la malaltia, encara que no presenti cap símptoma5.

 

 Les principals mesures de prevenció bàsiques que s’han seguit per aturar la propagació del virus han estat les següents6:
 
•    Rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica.
•    Fer ús de la mascareta en els casos en què no es pugui mantenir la distància de seguretat.
•    Evitar els espais concorreguts, els espais tancats on no hi hagi una ventilació adequada i el contacte prolongat amb altres persones.
•    Evitar tocar superfícies, especialment en llocs públics o en centres sanitaris.
•    Quedar-se a casa si es té cap símptoma.
•    Seguir les directrius i les recomanacions locals de vacunació.
 
Ginecologia Hospital HM

Compromís d’HIPRA pel que fa a la COVID-19

 

HIPRA, que compta amb més de 50 anys d’experiència en la lluita contra les malalties transmissibles mitjançant el desenvolupament de vacunes, és una empresa compromesa amb la salut, les persones, la societat i el progrés. Per aquest motiu, davant d’aquesta situació excepcional, HIPRA va apostar des d’un primer moment per aportar els seus coneixements i experiència a la lluita contra la pandèmia per mitjà del desenvolupament d’una vacuna de proteïna recombinant contra el SARS-COV-2 (Autorització de Comercialització de l’EMA del 31 de març de 2023). 

Per a d'altres consultes, posa't en contacte amb el Servei d'Informació Mèdica.

 

Referències bibliogràfiques:

 

1. Organització Mundial de la Salut. Informació bàsica sobre la COVID-19. [Internet] Disponible a través de l’enllaç: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 (Consultat per última vegada: 8 de març de 2023).

2. Informació per a la ciutadania. Preguntes i respostes sobre la nova malaltia de coronavirus COVID-19.[Internet] Disponible a través de l’enllaç: https://www.sanidad.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm (Consultat per última vegada: 8 de març de 2023).

3. Hu B., Guo H., Zhou P., Shi ZL. “Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19”. Nature Reviews Microbiology. 2021;19(3):141-154.

4. Organització Mundial de la Salut. Coronavirus. [Internet] Disponible a través de l’enllaç: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 (Consultat per última vegada: 8 de març de 2023).

5. Centres for Disease Control and Prevention (Centres de control i prevenció de malalties). [Internet]. Disponible a través de l’enllaç: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html (Consultat per última vegada: març de 2023).

6. Organització Mundial de la Salut. Preguntes i respostes sobre la transmissió de la COVID-19. [Internet] Disponible a través de l’enllaç: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted (Consultat per última vegada: març de 2023).