Gå til hovedindhold
Header-Origins-Programme-by-HIPRA

Origins-program

Det er nu muligt at opdrætte dyr uden brug af antibiotika  

HIPRA - din reference inden for forebyggelse af sygdomme hos produktionsdyr - har gjort sit yderste i bestræbelserne på at udvikle ORIGINS®. Dette banebrydende program med integreret konsulentbistand er designet til udarbejdelse af planer for effektiv og konkurrencedygtig husdyrproduktion uden brug af antibiotika eller coccidiostatika.

 

Den aktuelle situation

Den overdrevne brug af antibiotika til forebyggende behandlinger i den animalske produktion har medvirket til udviklingen af antibiotikaresistente bakterier. Som følge heraf er antibiotikabehandlinger ikke effektive, når der er behov for det.

 

Origins-Programme-1

Der er stigende bevidsthed omkring dette problem i videnskabelige kredse og blandt regeringer, og i EU, Canada og USA udstedes der nu regler, som begrænser brugen af antibiotika, for reducere udviklingen af antibiotikaresistens.

Forbrugere bliver i stigende grad bekymrede i forhold til de fødevarer, de indtager - deres oprindelse, hvordan de er fremstillet, men først og fremmest ønsker forbrugerne sikre produkter.

 

Biostatistik og multivariante analyser som basis for beslutningstagning

ORIGINS® er baseret på identifikation af de faktorer, der er afgørende for en produktion uden brug af antibiotika. Dette program giver mulighed for at identificere besætninger, der har størst statistisk sandsynlighed for at kunne etablere animalsk produktion uden brug af antibiotika eller coccidiostatika. Opnåelse af dette mål kan ligeledes forbedre virksomhedens overordnede resultat, idet både styrker og svagheder bliver afdækket.

Projektet understøttes af HIPRAstats-programmet, der anvender biostatistik og multivariante analyser som basis for beslutningsprocessen.

ORIGINS® er et projekt, der er designet af HIPRA, og som kan anvendes til fjerkræ, svin, drøvtyggere og fisk.

 

HIPRAstats: en unik matematisk forudsigelsesmodel 

HIPRAstats er hjertet i ORIGINS® og er dét, der adskiller dette program fra alle andre programmer inden for antibiotikafri husdyrproduktion.

 

hiprastats

HIPRAstats er en service, der tilbydes af HIPRA, og som udvikler en unik matematisk forudsigelsesmodel for producenten. HIPRAstats styres af epidemiologer, der kombinerer matematisk og statistisk viden med erfaring inden for animalsk produktion.

 

Fremgangsmåden når producenten har tilmeldt sig ORIGINS® 

Når producenten har tilmeldt sig ORIGINS® programmet, implementerer HIPRA følgende:

 

proceso_origins-02
proceso_origins-03

Fordele ved implementering af ORIGINS®

Implementeringen af ORIGINS® programmet giver fordele på forskellige niveauer:

1. PRODUCENTEN:

animales
  • Effektiv og konkurrencedygtig husdyrproduktion uden brug af antibiotika og coccidiostatika.
  • Optimering og forbedring af de zootekniske og produktionsmæssige resultater som følge af implementeringen af ORIGINS®.

2. FØDEVAREINDUSTRIEN:

industria-carnica.png
  • Forbedrer udbyttet og kvaliteten af slagtekroppene på slagteriet.
  • Differentierede produkter skaber øget værdi.
  • Mulighed for certificering.

3. KONSUMENTEN:

Origins
  • Opfylder efterspørgslen fra forbrugere og regeringer ved at reducere brugen af antibiotika og dermed mindske udviklingen af resistens.