Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Products HIPRA

Τα προϊόντα μας

Φαρμακευτικά προϊόντα
EFICUR®

Κεφτιοφούρη, σε ενέσιμο εναιώρημα

Φαρμακευτικά προϊόντα
SELECTAN®

Φλορφενικόλη, σε ενέσιμο διάλυμα

Φαρμακευτικά προϊόντα
SELECTAN® ORAL

Φλορφενικόλη, σε πόσιμο διάλυμα

Φαρμακευτικά προϊόντα
EQUILIBRIUM®

Βιταμίνες και αμινοξέα, σε πόσιμο διάλυμα

Φαρμακευτικά προϊόντα
PREVIRON®

Συμπυκνωμένο αντιαναιμικό σκεύασμα, σε ενέσιμο διάλυμα.

Φαρμακευτικά προϊόντα
GENTAMOX®

Αμοξυκιλλίνη και γενταμυκίνη, σε ενέσιμο εναιώρημα

Φαρμακευτικά προϊόντα
HIPRALONA® ENRO-S

Ενροφλοξασίνη, σε πόσιμο διάλυμα

Φαρμακευτικά προϊόντα
IFLOX®

Ενροφλοξασίνη, σε ενέσιμο διάλυμα

Φαρμακευτικά προϊόντα
hipralona

Ενροφλοξασίνη, σε ενέσιμο διάλυμα.