covid vaccine
Szczepionka przeciw Covid-19

 

Firma HIPRA, która posiada 50-letnie doświadczenie w walce z chorobami zakaźnymi poprzez opracowywanie szczepionek, angażuje się na rzecz zdrowia, ludzi, społeczeństwa i postępu. Dlatego też, w tak wyjątkowej sytuacji, firma HIPRA zdecydowała się udostępnić swoją wiedzę specjalistyczną w ramach walki z pandemią. 

 

Szczepionka przeciw Covid-19 firmy HIPRA i jej charakterystyka

 

Aktywnym składnikiem szczepionki HIPRA przeciw Covid-19 jest heterologiczne, rekombinowane białko heterodimerowe, które naśladuje domenę wiążącą receptor (RBD) białka kolca (S) wariantów alfa i beta wirusa SARS-Cov-2. Antygen, który jest aktywnym składnikiem szczepionki, wymaga zastosowania adiuwantu w celu wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej. W szczepionce przeciw Covid-19 firmy HIPRA adiuwant jest emulsją typu olej w wodzie, która wykazała już skuteczność i bezpieczeństwo w wielu innych szczepionkach.

Szczepionkę firmy HIPRA można przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C, co ułatwia logistykę i dystrybucję szczepionki. Jest to gotowa do użycia szczepionka, podawana drogą domięśniową.

Hipradermic3
Healthcare professional information

Mechanizm działania

 

Szczepionka HIPRA Covid-19 VACCINE jest szczepionką opartą na heterologicznym białku rekombinowanym, technologii szeroko stosowanej w biotechnologii, dla której zebrano ogromne doświadczenie w ramach szczepionek szeroko stosowanych w populacji (między innymi przeciwko grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, brodawczakowi). Szczepionka oparta na białku rekombinowanym składa się z syntetycznych (sztucznych) fragmentów białka kolca wirusa SARS-CoV-2, który powoduje Covid-19.

Szczepionka jest inokulowana do organizmu, wyzwalając odpowiedź immunologiczną poprzez wytwarzanie przeciwciał i aktywację komórek pamięci. Gdy osoba zaszczepiona zetknie się z wirusem, wytworzone przeciwciała zneutralizują go, zapobiegając w ten sposób rozwojowi ciężkiej choroby.

 

Fazy i harmonogram

 

  • Październik 2020 r.: firma HIPRA ogłasza opracowanie szczepionki przeciwko COVID-19
  • I kwartał 2021 r.: rozpoczęcie badań przedklinicznych
  • III kwartał 2021 r.: rozpoczęcie badań klinicznych fazy I/IIa z udziałem ludzi
  • IV kwartał 2021 r.: rozpoczęcie badań fazy IIb
  • I kwartał 2022 r.: rozpoczęcie badań fazy III
  • Warunkowe zezwolenie i spodziewane udostępnienie szczepionki w 2022 r.

Szczepionka HIPRA Covid-19 VACCINE, podobnie jak każda inna szczepionka, przechodzi rygorystyczne badania kliniczne przed dopuszczeniem jej do stosowania u ludzi przez organy nadzorcze. Te badania, inaczej badania kliniczne, klasyfikowane według faz I, II i III, są wykorzystywane do określenia skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji szczepionki. Jeżeli wyniki będą zadowalające i jednoznaczne, agencje mogą zezwolić na stosowanie produktu leczniczego, a laboratorium będzie mogło udostępnić go służbom zdrowia. 

 

Struktura, według której podążaliśmy w przypadku naszej szczepionki, jest następująca: 

Celem jest określenie odpowiedniej dawki i zbadanie bezpieczeństwa oraz immunogenności szczepionki.

*Numer referencyjny badania: NCT05007509

Celem jest określenie immunogenności oraz bezpieczeństwa szczepionki.

*Numer referencyjny badania NCT05142553

Celem jest ocena bezpieczeństwa i tolerancji szczepionki.

*Numer referencyjny badania: NCT05246137

Obserwacja kontrolna skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki nie kończy się zatwierdzeniem szczepionki, po wprowadzeniu szczepionki do obrotu prowadzone są dalsze badania w celu potwierdzenia, że w rutynowej praktyce i z perspektywy długoterminowej wyniki zdrowotne są zgodne z oczekiwaniami. Ponadto w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii nadal ciągle monitoruje się stosunek korzyści do ryzyka dla szczepionki.

W tym miejscu opublikowano postępy w rozwoju szczepionki HIPRA Covid-19 VACCINE.

 

Efektywna wydajność

 

Zespół HIPRA jest w pełni zaangażowany w badania i produkcję szczepionek. Działy badawczo-rozwojowy, produkcji i kontroli jakości mają duże doświadczenie w tej dziedzinie.

Istotne aspekty
conservation
Ochrona

Szczepionkę można przechowywać w temperaturze od +2 do +8”C, co ułatwi jej logistykę i dystrybucję.

availability
Dostępność

Wytwarzanie antygenu rozpoczęto w styczniu 2022 r. i miało ono na celu uzyskanie niezbędnych dawek po dopuszczeniu szczepionki do obrotu.

versatility
Wszechstronność

Oferuje ochronę prze niekorzystnymi wariantami (VOC). 

 

Covid19 vaccine HIPRA
Gotowy do użycia

Nie ma potrzeby ponownego komponowania.

Własny projekt otrzymał wsparcie finansowe od CDTI (Hiszpańskie Centrum Rozwoju Technologii Przemysłowych).