Human HIPRA
Careers

Bądź częścią źródła informacji na temat profilaktyki w ochronie zdrowia zwierząt

Firma HIPRA to weterynaryjna firma farmaceutyczna zajmująca się badaniami, produkcją i wprowadzaniem na rynek produktów z sektora zdrowia zwierząt.

Powodzenie naszej firmy i możliwość bycia konkurencyjnym na rynku przyszłości mocno wiąże się z talentami, motywacją i działaniem naszych pracowników. Właśnie dlatego jesteśmy zaangażowani we wsparcie naszych pracowników, aby mogli zrealizować swój cały potencjał i rozwijać swoje umiejętności.

vacancies
Sprawdź nasze aktualne oferty pracy

Mamy solidną międzynarodową działalność z 40 jednostkami zależnymi, 11 ośrodkami diagnostycznymi i 2 zakładami produkcyjnymi. Jesteśmy miejscem pracy zapewniającym równe szanse i promujemy zatrudnienie w najbardziej zróżnicowanej grupie ludzi i rodzaju pracy na całym świecie.

HIPRA People
Dowiedz się więcej o firmie HIPRA

Jesteśmy wyjątkowym zespołem wyznającym te same wartości: Doskonałość, optymizm i nonkonformizm. Wkładamy naszą pracę umysłową i pasję do opracowywania najbardziej innowacyjnych szczepionek i usług biotechnologicznych. Nasz model jest unikalny: samodzielnie prowadzimy badania, działania rozwojowe, produkcję, marketing i serwisowanie.