start portlet menu bar

Visualitzador de contingut web

Display portlet menu
end portlet menu bar

Política de privacitat

Inici Política de privacitat


A continuació li exposem els criteris que aplica HIPRA respecte al tractament de les dades de caràcter personal que voluntàriament decideixi facilitar a través d'aquesta pàgina web:

Quan utilitzeu aquest lloc web o les aplicacions i/o quan us comuniqueu electrònicament amb HIPRA, és possible que es recullin i tractin les vostres dades personals. El tractament d’aquestes dades personals es regirà per aquesta Política de privacitat.

El responsable del tractament de les dades personals és HIPRA, SA, amb domicili social a l’avinguda de la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Espanya.

La finalitat del tractament de les dades personals pot consistir en el següent: (i) gestionar la relació comercial i/o contractual amb HIPRA; (ii) utilitzar la vostra informació com a punt de contacte d’HIPRA; (iii) la tramesa d’informació, formació o actes en l’àmbit de les activitats professionals pròpies d’HIPRA, i/o (iv) respondre les consultes o qüestions que pugueu remetre a través del lloc web o les aplicacions.

La legitimació per fer aquest tractament és l’interès legítim d’HIPRA a mantenir la relació existent amb la persona usuària i/o, si escau, el seu consentiment. Per tant, HIPRA recollirà i tractarà les dades de la persona usuària mentre la relació continuï vigent i sempre que aquesta persona no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides, i mentre no es cancel·lin definitivament, es conservaran d’una forma segura.

Com a grup d’empreses amb presència internacional, HIPRA podrà comunicar i intercanviar les dades dels usuaris amb les companyies que pertanyen al Grup HIPRA que es detallen a la web, per a les mateixes finalitats indicades abans. En qualsevol cas, les dades es tractaran amb un nivell de protecció que estigui d’acord amb la normativa aplicable.

Així mateix, HIPRA podrà transferir les dades personals: (i) a proveïdors de serveis subcontractats per prestar serveis (per exemple: allotjament web, anàlisi de dades, subministrament de tecnologies de la informació i infraestructura relacionada, atenció al client, enviament de correus electrònics, auditoria i altres serveis); (ii) a altres empreses amb què col·laborem en relació amb productes o serveis concrets, i (iii) per complir les lleis aplicables i les sol·licituds d’autoritats públiques.

Us informem que les persones usuàries tenen dret a exercir en tot moment i en els termes que estableix la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, a demanar que es limiti el tractament de les dades, a oposar-s’hi, a sol·licitar la portabilitat de les seves dades i a revocar el consentiment prestat. Per fer-ho, han d’enviar un escrit a l’adreça postal Av. de la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Espanya, o bé a l’adreça de correu electrònic privacy@hipra.com, sense perjudici que també es puguin adreçar a l’autoritat espanyola de protecció de dades.

La persona usuària es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. HIPRA queda exonerada de qualsevol pèrdua o dany causat per la comunicació de dades errònies, inexactes o incompletes.

 

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
  • Global (available in English)
  • {{country.title}}