start portlet menu bar

Visualitzador de contingut web

Display portlet menu
end portlet menu bar

Termes d'ús

Inici Termes d'ús

 

Benvingut a la web d’HIPRA. La informació facilitada en aquesta pàgina web només té finalitat informativa. Preguem que llegeixi atentament aquestes Condicions d'Ús abans d'utilitzar o accedir a aquesta web. En utilitzar o accedir a la web, vostè reconeix que ha llegit, entès i acceptat les següents Condicions d'Ús. Si no hi està d'acord, no pot utilitzar ni accedir a la pàgina web.

 

CONDICIONS D'ÚS:


HIPRA, S.A. (En endavant, HIPRA) és una societat espanyola, inscrita al Registre Mercantil de Girona, amb domicili a Avinguda La Selva, núm. 135, 17170, Amer (Girona) Espanya (Telèfon: +34 972 43 06 60). HIPRA és la titular exclusiva d'aquesta web; llevat d’indicació expressa en sentit contrari, la titularitat de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial dels continguts d'aquesta web correspon a HIPRA.


Informació

La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada com informació general, de caràcter merament orientatiu. Aquesta informació no s'ha de prendre com una norma estricta de prescripció, ja que algunes dades poden variar d'un país a un altre en funció de la legislació local (per conèixer les dades exactes de prescripció vigents al seu país, si us plau contacti amb l'oficina d’HIPRA més propera). Aquesta informació pot no adaptar-se al cas particular de cada animal i no dispensa als usuaris de consultar amb un veterinari, que és l'únic professional qualificat en aquest àmbit. La informació que proporciona aquesta web, que es refereix particularment a salut animal i als productes HIPRA, no pot equiparar-se als consells d'un veterinari basats en l'anàlisi de cada cas. Així mateix, HIPRA declina tota responsabilitat per la interpretació o la utilització que l'usuari en pugui fer, així com per les decisions que pugui prendre a partir d’aquesta informació.


Algunes de les informacions o serveis que conté la web estan destinats exclusivament a professionals de la salut animal facultats per a la prescripció o dispensació de medicaments veterinaris, pel que, en cas de no formar part d'aquests col•lectius, li demanem que s'abstingui de continuar.


És intenció d’HIPRA oferir en tot moment una informació actualitzada, certa, exacta i completa en aquesta pàgina web. No obstant, la informació inclosa a la web pot contenir incorreccions tècniques, errors tipogràfics o no estar actualitzada. HIPRA no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda en aquesta web. En cap cas HIPRA serà responsable de cap dany provocat per pèrdues que es derivin de la visualització, utilització del software, documents, informació o serveis, en general, disponibles en aquesta web.


Aquesta pàgina mostra el catàleg de productes HIPRA fabricats a Espanya. Alguns dels productes que apareixen en aquesta pàgina web poden tenir el seu ús o distribució restringits o no estar disponibles en tots els països. Qualsevol oferta d'un producte o serveis feta en aquest lloc web serà nul•la si està prohibida. Per tal de conèixer els productes disponibles al seu país, contacti amb l'oficina d’HIPRA més propera.
 

Propietat Industrial i Intel•lectual

Tots els continguts d'aquest web (incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu: marques, noms comercials, logotips i signes distintius de qualsevol tipus, drets d'autor, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, textos, arxius d'àudio i vídeo, software, combinacions de colors, etc ...) són propietat d’HIPRA o dels seus autors i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel•lectual i industrial, entre d’altres. No es confereix a l'usuari cap llicència ni cap dret d'explotació de la totalitat o part d'aquesta pàgina web o dels elements o continguts que la integren.


Per tant, els elements o contingut d'aquesta pàgina web no podran ser objecte de cap manipulació (modificació, còpia, alteració, reproducció, transmissió, adaptació, traducció, etc.) per part de l'usuari o de tercers, ja sigui totalment o parcial, sense l'expressa autorització per part d’HIPRA.


Protecció de dades

A continuació li exposem els criteris que aplica HIPRA respecte al tractament de les dades de caràcter personal que voluntàriament decideixi facilitar a través d'aquesta pàgina web.


De conformitat amb les normes europees de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i a la normativa local vigent que la desenvolupa, les dades de caràcter personal que vostè desitgi subministrar seran incorporades a una base de dades que és propietat i responsabilitat d’HIPRA i es processaran exclusivament per a la finalitat descrita en el corresponent formulari de recollida de dades (mitjançant l'enviament de les seves dades, vostè dóna lliurement el consentiment al seu tractament per a les finalitats esmentades). Les dades de caràcter personal que vostè ens pugui facilitar seran tractades per HIPRA amb els adequats nivells de seguretat, d'acord amb la normativa aplicable, es prendran les mesures tècniques de seguretat necessàries i al nostre abast segons l'actual estat de la tecnologia, per intentar evitar la seva alteració, pèrdua, mal ús, tractament o accés no autoritzat per part de tercers.


Les dades de caràcter personal que ens proporcioni no seran cedides a cap tercer, i només seran utilitzades per enviar-li, si ho desitja, informació sobre productes, recursos, articles, notícies, reportatges, novetats o qualsevol altra informació rellevant relacionada amb el sector de la salut animal.


Si ho desitja podrà exercitar el seu dret d'oposició, accés, rectificació i/o cancel•lació, en els termes que estableix la normativa vigent, comunicant-ho per escrit a HIPRA. La nostra política de Protecció de Dades pot variar per ajustar-se a la legislació vigent i als criteris de protecció aplicables. En cas de produir-se algun canvi el mantindrem informat a través d'aquest mitjà. Per a qualsevol consulta o comentari en relació amb aquest tema, pot contactar amb nosaltres personalment, per correu ordinari, o bé a través de l'adreça de correu electrònic hipra@hipra.com.

 

Webs de tercers

Aquesta web pot contenir vincles o referències a altres webs mantingudes per tercers sobre les quals HIPRA no té control. Aquests vincles només s'inclouen per facilitar la consulta. De la mateixa manera, es pot accedir a aquesta web des de vincles de tercers sobre els quals HIPRA no té control. HIPRA no dóna cap garantia ni realitza cap manifestació sobre si la informació continguda en aquestes webs és completa, exacta, actualitzada o exhaustiva i no respondrà pels danys o perjudicis de cap tipus derivats d'aquestes pàgines web.


Modificacions

HIPRA es reserva el dret de modificar o corregir, en qualsevol moment i sense previ avís, el contingut de la pàgina web, i/o interrompre o suspendre totalment o parcial les seves funcionalitats. En cap cas, HIPRA serà responsable per les conseqüències d'aquestes modificacions, interrupcions o suspensions.


Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions estan subjectes a la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb aquesta pàgina web seran exclusivament competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona (Espanya).


Disposicions diverses

Si alguna disposició d'aquestes Condicions d'Ús és declarada il•legal o nul•la, es prescindirà de la disposició sense que això afecti l'exigibilitat de les restants disposicions.


Informació general

En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem de les següents dades:


Dades de les companyies espanyoles:

HIPRA, S.A.

NIF: A-55189310

Avinguda La Selva, 135

17170, Amer, Girona

Espanya
Telèfon: +34.972.43.06.60

Web: www.hipra.com

Mail: hipra@hipra.com

 

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
  • Global (available in English)
  • {{country.title}}