start portlet menu bar

Visualitzador de contingut web

Display portlet menu
end portlet menu bar

Respecte pel medi ambient

Filtered by {{cFt}} Tornar a notícies
Inici Notícies Respecte pel medi ambient

Respecte pel medi ambient


El respecte pel medi ambient sempre ha format part de la nostra cultura.

Treballem per minimitzar l’impacte de la nostra activitat en el medi ambient, aplicant mesures de millora continua i sostenibilitat.


Els nostres centres productius ubicats a Amer (Girona, Espanya), estan certificats segons la norma de gestió ambiental ISO 14001.


Les nostres principals Polítiques Ambientals són:

 • Consolidar l'activitat ambiental en tots els nivells i actuacions de les empreses del Grup HIPRA.

 • Cercar l'excel·lència dels nostres productes, processos productius, analítics i logístics, fent especial èmfasi en el disseny inicial, i avaluant de forma contínua els riscos ambientals presents.

 • Millorar contínuament les nostres instal·lacions, prioritzant els criteris de prevenció davant dels de correcció.

 • Orientar les accions del Grup HIPRA cap a la reducció del consum de recursos naturals, matèries primeres i recursos energètics, mitjançant l'adopció de pràctiques més sostenibles.

 • Orientar les accions del Grup HIPRA cap a la reducció i minimització d'emissions a l'atmosfera, generació d'abocaments i generació de residus, així com qualsevol altre impacte ambiental que pugui generar-se.

 • Assumir durant l'activitat diària la reducció, la reutilització, el reciclatge i la valorització dels recursos naturals, com a elements inseparables de l'activitat del Grup HIPRA.

 • Incorporar les millors tècniques disponibles presents a fi de reduir els possibles efectes ambientals.

 • Complir les exigències dels requisits legals aplicables a les nostres instal·lacions i operacions, així com d'altres requisits ambientals voluntaris que HIPRA subscrigui.

 • Millorar la formació i sensibilització ambiental de totes les persones que intervenen en l'activitat de les empreses del Grup HIPRA, així com millorar la comunicació ambiental amb tots els grups d'interès.

 • Integrar la variable Sostenibilitat en el disseny i desenvolupament de nous productes, plans i projectes d'instal·lacions i/o activitats, o en la modificació dels existents.

 • Actuar per satisfer les necessitats de la societat del present, sense comprometre’n els recursos del futur


Compartir