start portlet menu bar

Visualitzador de contingut web

Display portlet menu
end portlet menu bar

Respecte pel medi ambient

Filtered by {{cFt}} Tornar a notícies
Inici Notícies Respecte pel medi ambient

Respecte pel medi ambient


El respecte pel medi ambient sempre ha format part de la nostra cultura.

Els nostres centres productius ubicats a Amer (Girona, Espanya), estan certificats segons la norma de gestió ambiental ISO 14001.

HIPRA manifesta el seu compromís amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible, tant en els aspectes relacionats amb processos estratègics com amb la producció, innovació o desenvolupament de nous productes, amb l'objectiu de donar resposta als reptes de les societats actuals i futures.

En aquest context, HIPRA es compromet a:
 

 • Integrar el sistema de gestió ambiental en la gestió global de HIPRA.
   
 • Controlar i millorar contínuament els processos estratègics i productius, a la recerca de l'excel·lència en el disseny i desenvolupament de nous productes, plans i projectes d'instal·lacions i/o activitats, o en la modificació dels existents.
   
 • Assegurar la protecció del medi ambient, reduint els riscos ambientals detectats, així com l'impacte ambiental produït com a conseqüència de l'activitat desenvolupada per HIPRA.
   
 • Orientar les accions d’HIPRA cap a la reducció del consum de recursos naturals, matèries primeres i recursos energètics, mitjançant la millora contínua de les nostres instal·lacions i l'adopció de pràctiques més respectuoses amb el medi ambient.
   
 • Orientar les accions d’HIPRA cap a la reducció i minimització d’emissions a l'atmosfera, generació d'abocaments i generació de residus, així com qualsevol altre impacte ambiental que pugui generar-se.
   
 • Assumir durant l'activitat diària la reducció, la reutilització, el reciclatge i la valoració dels recursos naturals, com a elements inseparables de l'activitat d’HIPRA.
   
 • Incorporar les millors tècniques disponibles presents per tal de reduir els possibles efectes ambientals.
   
 • Vetllar pel compliment dels requisits legals aplicables a les nostres instal·lacions i operacions, així com d'altres requisits ambientals que HIPRA subscrigui.
   
 • Formació i sensibilització ambiental al personal que intervé en l'activitat d’HIPRA, així com millora de la comunicació ambiental amb els grups d'interès.
   
 • Integrar la variable sostenibilitat en el disseny i desenvolupament de nous productes, plans i projectes d'instal·lacions i/o activitats, o en la modificació dels existents.
   
 • Actuar per satisfer les necessitats de la societat del present, sense comprometre els recursos del futur.
   
 • Respectar la natura i la biodiversitat en els entorns en què es troben els centres d'HIPRA.

 

 

Compartir