Hipraspray® vaccinationsudstyr

Et nyt koncept inden for sprayudstyr: Hipraspray® er etspecifikt spraykabinet, der sikrer akkuratesse, præcision, ensartethed og pålidelighed

Hjem Sundhed hos dyr Vore serviceydelser Hipraspray® vaccinationsudstyr

Hipraspray® er et banebrydende spraykabinet, der er designet af HIPRA til vaccination med EVALON® og HIPRACOX® (HIPRAs levende vacciner mod coccidiose hos forældredyr og æglæggende høns) i rugeriet.

Dette nye koncept inden for sprayudstyr kan sikre akkuratesse, præcision, ensartethed, pålidelighed og sporbarhed i forbindelse med vaccination.

Hipraspray® giver fagfolk innovative styringssystemer og innovative teknologier:

  • Præcis dråbe- og mængdeadministration; rent faktisk styres stemplet elektronisk og ikke mekanisk.

  • Automatisk og nem at anvende, da udstyret automatisk regulerer tryk og dosis ved administration.

  • Er også i stand til automatisk at bestemme størrelsen af kyllingekasserne og transportbåndets hastighed og dernæst tilpasse administration af vaccinen.

  • Desuden afgives en akustisk alarm, når en beholder er ved at være tømt for vaccine. Bliver beholderen ikke fyldt i rette tid, standser Hipraspray® automatisk og forhindrer derved, at der er kasser, som ikke bliver vaccineret, eller kasser, der vaccineres med en forkert dosis.

  • Udstyret kræver minimalt vedligehold, og der er mulighed for online teknisk assistance og softwareopdateringer.

  • Desuden kan dette udstyr registrere oplysninger til brug for sporbarhed via HIPRAlink®, som er en app, der er udviklet af HIPRA med henblik på at sikre sporbarhed i vaccinationsprocessen.

 

FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER OM HIPRASPRAY

 

 


 This project has been cofunded by the European Union through the European Regional Development Fund (ERDF).

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
  • Global (available in English)
  • {{country.title}}