Hipraspray® vaccinationsudstyr

Et nyt koncept inden for sprayudstyr: Hipraspray® er et specifikt spraykabinet, der sikrer akkuratesse, præcision, ensartethed og pålidelighed.

Hjem Sundhed hos dyr Vore serviceydelser Hipraspray® vaccinationsudstyr

Hipraspray® er et banebrydende spraykabinet, der er designet af HIPRA til vaccination med EVALON® og HIPRACOX® (HIPRAs levende vacciner mod coccidiose hos forældredyr og æglæggende høns) i rugeriet.

Dette nye koncept inden for sprayudstyr kan sikre akkuratesse, præcision, ensartethed, pålidelighed og sporbarhed i forbindelse med vaccination.

Hipraspray® giver fagfolk innovative styringssystemer og innovative teknologier:

  • Præcis dråbe- og mængdeadministration; rent faktisk styres stemplet elektronisk og ikke mekanisk.

  • Automatisk og nem at anvende, da udstyret automatisk regulerer tryk og dosis ved administration.

  • Er også i stand til automatisk at bestemme størrelsen af kyllingekasserne og transportbåndets hastighed og dernæst tilpasse administration af vaccinen.

  • Desuden afgives en akustisk alarm, når en beholder er ved at være tømt for vaccine. Bliver beholderen ikke fyldt i rette tid, standser Hipraspray® automatisk og forhindrer derved, at der er kasser, som ikke bliver vaccineret, eller kasser, der vaccineres med en forkert dosis.

  • Udstyret kræver minimalt vedligehold, og der er mulighed for online teknisk assistance og softwareopdateringer.

  • Desuden kan dette udstyr registrere oplysninger til brug for sporbarhed via HIPRAlink®, som er en app, der er udviklet af HIPRA med henblik på at sikre sporbarhed i vaccinationsprocessen.

 

FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER OM HIPRASPRAY

 

 


 This project has been cofunded by the European Union through the European Regional Development Fund (ERDF).