Hvis du vil tilknytte webindhold, skal du tilføje indhold til webstedsområdet "en/Knowledge/Background" eller bruge dialogboksen Indholdsspot eller tilstanden Redigér delte indstillinger til webindholdsfremviseren og vælge det indhold, der skal vises. Få mere at vide om Indholdsindstillinger
Hvis du vil tilknytte webindhold, skal du tilføje indhold til webstedsområdet "en/Knowledge/Background" eller bruge dialogboksen Indholdsspot eller tilstanden Redigér delte indstillinger til webindholdsfremviseren og vælge det indhold, der skal vises. Få mere at vide om Indholdsindstillinger