start portlet menu bar

Προβολή διαδικτυακού περιεχομένου

Display portlet menu
end portlet menu bar

1. Αποβολή: αυτός ο δύσκολος παλιός φίλος!

Αρχική Γνώση 1. Αποβολή: αυτός ο δύσκολος παλιός φίλος!

1. Αποβολή: αυτός ο δύσκολος παλιός φίλος!


Άρθρο που γράφτηκε από:

Jesús Salinas, Nieves Ortega, María Rosa Caro
Department of Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Murcia. 30100 Murcia, Spain.


Στα σημερινά συστήματα ζωικής παραγωγής, η αναπαραγωγή των ζώων στις εκτροφές αποτελεί τη βάση για την επίτευξη οικονομικά ικανοποιητικών αποτελεσμάτων από επιχειρηματική άποψη.


Έτσι, τα προβλήματα αγονιμότητας, που αφορούν κυρίως μεταδοτικού τύπου αποβολές, αποτελούν βασικό ζήτημα που επηρεάζει την παραγωγικότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλεύσεων.


Έκρηξη αποβολών: τεράστιο οικονομικό ζήτημα


Πράγματι, αν λάβουμε υπόψη τα  αιγοπρόβατα, η εμφάνιση μαζικών αποβολών που επηρεάζουν ένα υψηλό ποσοστό εγκύων ζώων αποτελεί σοβαρό οικονομικό πρόβλημα για τον παραγωγό.


Εκτός από την απώλεια αρνιών και κατσικιών, υπάρχει η απώλεια της παραγωγής γάλακτος και η πιθανή εμφάνιση επιπλοκών που μπορούν να προκαλέσουν τη μελλοντική αγονιμότητα των ζώων.


 

Εκτιμάται ότι το κόστος των αποβολών σε πρόβατα και αίγες στο τέλος της εγκυμοσύνης, οι οποίες εκδηλώνονται  από μεταδοτικά νοσήματα σε υψηλό ποσοστό, υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά ζώο, όχι μόνο ως συνέπεια των άμεσων απωλειών.


Επίσης, λόγω του κόστους συντήρησης και μη παραγωγικότητας για περισσότερο από έξι μήνες, συνυπολογίζεται και ο χρόνος που απαιτείται για να ανακάμψουν τα ζώα και να μείνουν έγκυα για να είναι παραγωγικά.

Το κόστος μιας αποβολής μπορεί να υπερβεί τα € 300


Τα ποσοστά 3-4% των αποβολών στο κοπάδι, τα οποία συνήθως σχετίζονται με τη διαχείριση, θεωρούνται φυσιολογικά και οικονομικά ανεκτά σε εντατικές εκμεταλλεύσεις.


Το πρόβλημα προκύπτει όταν τα ποσοστά αυτά αυξάνονται σημαντικά λόγω αιτίων που δεν σχετίζονται με τη διαχείριση, όπως στις περιπτώσεις όπου  συμβαίνουν αποβολές μεταδοτικές, μολυσματικής φύσης.


Υπάρχουν πολλοί μολυσματικοί παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν μαζικές αποβολές  στα μικρά μηρυκαστικά, όπως ιοί, βακτήρια, παράσιτα και μύκητες.


Λοιμώδεις παράγοντες σε αποβολές μικρών μηρυκαστικών

 • Όσον αφορά τις αποβολές από ιούς, αυτές περιλαμβάνουν τη νόσο Border ή τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου.
   
 • Οι βακτηριακοί παράγοντες περιλαμβάνουν τη Chlamydia abortus (παράγοντας που προκαλεί την ενζωοτική αποβολή), Coxiella burnetii (που προκαλεί πυρετό Q), Salmonella Abortusovis (υπεύθυνος για παρατυφοειδή αποβολή), Brucella melitensis και άλλους με χαμηλότερη συχνότητα όπως Listeria monocytogenes, Campylobacter fetus και Leptospira spp.
   
 • Οι παρασιτικές αποβολές περιλαμβάνουν πρωτόζωα όπως το Toxoplasma gondii και σε μικρότερο βαθμό τη Neospora caninum.
   
 • Οι μυκητιακές λοιμώξεις συμβαίνουν λιγότερο συχνά, αν και μπορούν να προκαλέσουν σποραδικές αποβολές με ορισμένα είδη σχετικά πανταχού παρόντα γενών όπως Aspergillus, Absidia, Mucor και Rhizopus.


Κλουβί τοκετών: πρόβατα τα οποία γέννησαν πρόσφατα.

 

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι σε ορισμένες από αυτές τις μολύνσεις, εκτός από το ενδιαφέρον των κτηνιάτρων από υγειονομική και οικονομική άποψη, πρέπει να τονιστεί ο ζωονοτικός τους χαρακτήρας, όπως στην περίπτωση της βρουκέλλωσης, του πυρετού Q, της τοξοπλάσμωσης και της χλαμυδίωσης.
 

Ορισμένες περιπτώσεις μαζικών αποβολών είναι ζωοανθρωπονόσοι και συνεπώς, υψηλός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία


Τα περισσότερα στοιχεία για την παρουσία των μολυσματικών παραγόντων προέρχονται από ιδιωτικά κτηνιατρικά εργαστήρια τα οποία ασχολούνται με την  εργαστηριακή διάγνωση.


Είναι δύσκολο να ληφθούν επίσημα στοιχεία από κάθε χώρα. Παρ 'όλα αυτά, σε μεγάλο αριθμό μελετών που αναφέρθηκαν, η ενζωοτική αποβολή των προβάτων, που προκαλείται από τη Chlamydia abortus, είναι η κύρια αιτία των αποβολών στην Ευρώπη.

 

     ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

 


REFERENCES: 
 

Due to the extensive bibliography used in the writing of this article, the references have not been included in the text. If the reader would like further information about any aspect of this monograph, please direct your questions to the authors at the following email address: jsalinas@um.es

© Laboratorios Hipra, S.A. All Rights Reserved.
No part of these contents may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of HIPRA.

 

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

 • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
 • Global (available in English)
 • {{country.title}}