start portlet menu bar

Προβολή διαδικτυακού περιεχομένου

Display portlet menu
end portlet menu bar

3. Διάγνωση: Ας λύσουμε αυτό το γρίφο

Αρχική Γνώση 3. Διάγνωση: Ας λύσουμε αυτό το γρίφο

3. Διάγνωση: Ας λύσουμε αυτό το γρίφο


Άρθρο που γράφτηκε από:

Jesús Salinas, Nieves Ortega, María Rosa Caro
Department of Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Murcia. 30100 Murcia, Spain.


Όπως συμβαίνει με όλες τις λοιμώδεις νόσους που προκαλούν αποβολές, η έγκαιρη διάγνωση είναι απαραίτητη για τη λήψη μέτρων υγιεινής-απομόνωσης και για τις απαραίτητες θεραπείες για τον περιορισμό των κλινικών και οικονομικών επιπτώσεων της λοίμωξης στο προσβεβλημένο κοπάδι.


Επιπλέον, θα επιτρέψει την εφαρμογή κατάλληλων μέσων προφύλαξης ή εμβολίων για την αποφυγή αύξησης των αποβολών κατά τα επόμενα έτη.

Εικόνα 2: Διάγραμμα που παρουσιάζει τις κύριες μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην εργαστηριακή διάγνωση των αποβολών ανάλογα με το τα δείγματα που συλλέχθηκαν μετά από έκρηξη αποβολών.

 

Ωστόσο, δεδομένου ότι τα κλινικά και επιδημιολογικά συμπτώματα δεν είναι συγκεκριμένα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι απαραίτητο να καταφύγουμε σε εργαστηριακή διάγνωση για να επιβεβαιώσουμε τις περιπτώσεις αποβολών λόγω Chlamydia (Εικόνα 2).
 

Κλινικά συμπτώματα και επιδημιολογικά δεδομένα


Τα κλινικά συμπτώματα που δείχνουν ένα κοπάδι που επηρεάζεται από ενζωοτική αποβολή δεν είναι αρκετά σαφή για να φθάσουν σε μια συγκεκριμένη διάγνωση της νόσου.


Υπάρχουν και άλλες ασθένειες οι οποίες προκαλούν αποβολές σε μικρά μηρυκαστικά που μπορεί να έχουν παρόμοια συμπτώματα, όπως ο πυρετός Q, η βρουκέλλωση, η σαλμονελλική αποβολή ή η τοξοπλάσμωση, γι 'αυτό ο μόνος τρόπος συγκεκριμένης διάγνωσης είναι η εργαστηριακή επιβεβαίωση.
 

Εργαστηριακή διάγνωση: Ο μόνος τρόπος για επιβεβαίωση


Οι λόγοι που αναφέρθηκαν παραπάνω καθιστούν αναγκαία τη διεξαγωγή της διάγνωσης στο εργαστήριο, η οποία μπορεί να είναι άμεση από τα προϊόντα της αποβολής ή έμμεση από δείγματα ορού.


1. Επιλογή δειγμάτων


Για τη διεξαγωγή άμεσης διάγνωσης, το δείγμα επιλογής είναι ο πλακούντας.


Δείγματα αίματος ,από ζώα που έχουν πρόσφατα αποβάλει, για έμμεση διάγνωση

 

Αρκετές κοτυληδόνες πρέπει να συλλέγονται και να τοποθετούνται σε αποστειρωμένα πλαστικά σακουλάκια ή να διατηρούνται σε φορμόλη, ανάλογα με τις αναλύσεις που ζητούνται (βακτηριολογικές, μοριακές ή ανοσοϊστοχημικές).
 

Ο πλακούντας είναι το ιδανικό δείγμα για τεχνικές άμεσης διάγνωσης


Εάν ο πλακούντας δεν είναι διαθέσιμος, μπορούν να αναλυθούν δείγματα που λαμβάνονται από το έμβρυο (σπλήνα, ήπαρ, περιεχόμενα του στομάχου ή των πνευμόνων), ακόμη και αν στις περιπτώσεις αυτές είναι σκόπιμο να στραφούν στη λήψη κολπικών βλεννογόνων μετά την αποβολή, δεδομένου ότι η απέκκριση του παθογόνου παράγοντα στις εκκρίσεις είναι πολύ υψηλή για αρκετές ημέρες ή εβδομάδες.

 

Άμεση διάγνωση: κολπικά επιχρίσματα που λαμβάνονται την πρώτη εβδομάδα μετά την αποβολή

 


Από την άλλη πλευρά, η έμμεση διάγνωση πραγματοποιείται σε δείγματα ορού.


Στην περίπτωση αυτή, είναι σκόπιμο να ληφθούν τουλάχιστον 10 δείγματα από διαφορετικά ζώα που έχουν αποβάλει εντός του ίδιου κοπαδιού. Δεδομένου ότι το επίπεδο αντισωμάτων μπορεί να μειωθεί γρήγορα, τα δείγματα πρέπει να ληφθούν εντός 8 εβδομάδων μετά τη μέγιστη αιχμή των αποβολών στο κοπάδι.
 

Τα δείγματα ορού πρέπει να λαμβάνονται από ζώα εντός 8 εβδομάδων μετά την αποβολή


Στην περίπτωση εργασίας με ζεύγη ορών, από ζώα που έχουν αποβάλει, πρέπει να λάβουμε δύο δείγματα αίματος εντός 15-20 ημερών (αντιστοίχιση ορών), προκειμένου να ελέγξουμε αν υπήρξε ορομετατροπή.
 

2. Άμεση διάγνωση


Πρόκειται για ένα σύνολο τεχνικών που προορίζονται για την ανίχνευση του μολυσματικού παράγοντα στα παθολογικά δείγματα, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες μεθόδους:

Εικόνα 3: Άμεση διάγνωση της ΕΑ. Ανίχνευση C. abortus με: Α. Stamp’s stain Β. May-Grünwald-Giemsa. Γ. Ανοσοϊστοχημεία σε ένα ιστολογικό τμήμα D. Ανοσοφθορισμός.

 

 • Βακτηριοσκοπική εξέταση: Αυτή είναι μια ανάλυση που επιτρέπει τον εντοπισμό της  C. abortus  σε μη εξειδικευμένα εργαστήρια. Αυτές οι αναλύσεις περιλαμβάνουν εκείνες τις παραδοσιακές χρώσεις, όπως η Stamp's (Εικόνα 3Α) ή η May-Grünwald-Giemsa (Εικόνα 3Β), ή πιο πρόσφατα ο άμεσος ανοσοφθορισμός (Εικόνα 3D) ή οι ανοσοενζυματικές τεχνικές (Εικόνα 3C) για εντοπισμό αντιγόνων, οι οποίες είναι πιο ακριβείς και ευαίσθητες αν χρησιμοποιούνται μονοκλωνικά αντισώματα. Αυτές οι τεχνικές εκτελούνται σε κοτυληδόνες ή κολπικά επιχρίσματα και είναι λιγότερο ευαίσθητες όταν εκτελούνται από εμβρυϊκά όργανα. Τα δείγματα κοτυληδόνων μπορούν επίσης να σταθεροποιηθούν σε φορμόλη και παραφίνη για τη διεξαγωγή ανοσοϊστοχημικών τεχνικών σε ιστολογικές τομές.

 

 • Καλλιέργεια: Δεδομένου του χαρακτήρα του υποχρεωτικού ενδοκυτταρικού μικροοργανισμού, η χρήση ζωντανών κυττάρων απαιτείται για την καλλιέργειά του. Η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την καλλιέργεια chlamydia εφαρμόστηκε σε κρόκους αυγών, οι οποίοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται συστηματικά σε πολλά εργαστήρια. Ωστόσο, η ανάπτυξη των μεθόδων καλλιέργειας σε κυτταρικές σειρές έχει μετακινηθεί σημαντικά στα εμβρυοφόρα  αυγά. Οι πλέον χρησιμοποιούμενες ευαίσθητες κυτταρικές σειρές είναι τα κύτταρα McCoy, Vero, HeLa 229 ή ινοβλάστες L-κύτταρα.

 

 • Μοριακές τεχνικές: Οι δυνατότητες ταχείας και ακριβούς ανίχνευσης της chlamydia σε κλινικά δείγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά μετά την εισαγωγή μοριακών μεθόδων, ιδιαίτερα τεχνικών γονιδιακής ενίσχυσης (PCR), οι οποίες μπορούν να διεξαχθούν στα ίδια δείγματα, τόσο νωπά όσο και κατεψυγμένα, ακόμα και σε δείγματα  σε φορμόλη. Σε αντίθεση με τη συμβατική PCR, η RT-PCR  επιτρέπει τον υπολογισμό της ποσότητας της chlamydia που υπάρχει στο δείγμα.

 

Επομένως, η PCR είναι μια γρήγορη, ακριβής και άμεση τεχνική

 


3. Έμμεση Διάγνωση


Η ορολογική διάγνωση της ΕΑ είναι σύνθετη λόγω πολλών παραγόντων, αλλά κυρίως λόγω της λανθάνουσας φύσης της λοίμωξης, πράγμα που σημαίνει ότι η ορομετατροπή δεν εμφανίζεται παρά μόνο μετά την αποβολή.


Επιπλέον, τα μηρυκαστικά επίσης συχνά μολύνονται από C. pecorum, σε πολλές περιπτώσεις υποκλινικά, η οποία προκαλεί την παραγωγή χαμηλών αλλά ανιχνεύσιμων ποσοτήτων αντισωμάτων.


Για τους λόγους αυτούς, αυτή η ορολογική διάγνωση πρέπει να αφορά ένα συγκεκριμένο γκρούπ ζώων.


Θεωρείται ότι το κοπάδι επηρεάζεται από μια λανθάνουσα (ή πρόσφατο εμβολιασμό) μόλυνση όταν βλέπουμε ποσοστά αντισωμάτων ίσα ή ελαφρώς υψηλότερα από το όριο θετικότητας των χρησιμοποιούμενων τεχνικών, λαμβάνοντας υπόψη ένα κοπάδι που υποτίθεται ότι απαλλάσσεται όταν όλοι οι οροί που μελετήθηκαν έχουν δώσει αποτελέσματα χαμηλότερο από το καθορισμένο όριο.


Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι οι εξής:
 

 • Δοκιμή στερέωσης συμπληρώματος (CFT): Για πάνω από 50 χρόνια, το CFT αποτελεί την πλέον χρησιμοποιούμενη τεχνική για την ορολογική διάγνωση της ΕΑ και συνιστάται επίσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE). Ωστόσο, το CFT στερείται ειδικότητας λόγω του γεγονότος ότι το χρησιμοποιούμενο αντιγόνο αποτελείται κυρίως από λιποπολυσακχαρίτη (LPS), ο οποίος είναι κοινός σε όλα τα είδη της οικογένειας των Chlamydiaceae, προκαλώντας διασταυρούμενες αντιδράσεις με τα αντισώματα που παράγονται έναντι του C. pecorum συχνά.

 

 • Τεχνικές ανοσοενζυματικού τύπου ELISA: Αυτή είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη τεχνική επί του παρόντος. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν εμπορικά κιτ που περιέχουν συγκεκριμένα ανασυνδυασμένα αντιγόνα της C. abortus που σχετίζονται με ELISA με βάση POMP 80-90kDa, αποκλείοντας εκείνα που χρησιμοποιούν πλήρη στοιχειώδη σώματα ή LPS, επειδή μπορούν να προκαλέσουν διασταυρούμενες αντιδράσεις με αυτές που προκαλούνται από C. pecorum.
   

Η έμμεση τεχνική επιλογής, είναι η ELISA

 

Έλεγχος & Πρόληψη


Υπάρχουν τρεις τύποι μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο της Ενζωοτικής αποβολής(ΕΑ):

 • Γενικά μέτρα σχετικά με τη διαχείριση, παρόμοια με εκείνα οποιασδήποτε άλλης αιτίας αποβολών.
   
 • Θεραπεία με αντιβιοτικά, όπως οι τετρακυκλίνες, μετά από έκρηξη αποβολών.
   
 • Προφύλαξη μέσω εμβολίων, με δύο τύπους εμβολίων που υπάρχουν επί του παρόντος, εξασθενημένα ζωντανά εμβόλια και αδρανοποιημένα εμβόλια.

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ          ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

 REFERENCES: 
 

Due to the extensive bibliography used in the writing of this article, the references have not been included in the text. If the reader would like further information about any aspect of this monograph, please direct your questions to the authors at the following email address: jsalinas@um.es

 


© Laboratorios Hipra, S.A. All Rights Reserved.
No part of these contents may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of HIPRA.

 

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

 • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
 • Global (available in English)
 • {{country.title}}