INMEVA

Vaccins, Schapen en geiten

Home Diergezondheid Onze producten INMEVA

Inactivated vaccine against Chlamydia abortus and Salmonella Abortusovis in sheep, in suspension for injection.

Productgegevens weergeven