Privacybeleid

Home Privacybeleid

 

 


The criteria applied by HIPRA with regard to the processing of personal data, and which the company voluntarily provides through this web page, are shown below.

 

Door deze website en de applicaties te gebruiken en/of e-mails met HIPRA uit te wisselen is het mogelijk dat er persoonsgegevens van de gebruikers worden verzameld en verwerkt. De verwerking van die persoonsgegevens wordt geregeld in dit privacybeleid.

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is HIPRA, S.A., gevestigd in de Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Spanje.

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens kunnen de volgende zijn: (i) de commerciële en/of contractuele relatie met HIPRA bewerkstelligen; (ii) de informatie als contactpunt van HIPRA gebruiken; (iii) informatie, voorlichting of gegevens over evenementen op het gebied van professionele activiteiten van HIPRA verzenden en/of (iv) vragen beantwoorden die via de website of applicaties worden gesteld.

De legitimatie voor de verwerking is het gerechtvaardigde belang van HIPRA om de bestaande relatie tussen HIPRA en de gebruiker en/of, indien van toepassing, diens toestemming te onderhouden. Daarom zal HIPRA uw gegevens verzamelen en verwerken zolang de relatie van kracht is en de gebruiker de toestemming die hij heeft gegeven voor de verwerking van zijn gegevens niet intrekt. In ieder geval zullen de persoonsgegevens, als deze niet meer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld en zolang ze niet definitief worden gewist, op veilige wijze bewaard.

Als concern met vestigingen wereldwijd kan HIPRA de gegevens van de gebruikers doorgeven aan en uitwisselen met de tot de HIPRA-groep behorende ondernemingen die op de website worden vermeld voor dezelfde voornoemde doeleinden. In ieder geval zullen de gegevens worden verwerkt met een beschermingsniveau dat overeenstemt met de toepasselijke wetgeving.

Daarnaast kan HIPRA de persoonsgegevens doorgeven: (i) aan dienstverleners in onderaanneming om diensten te verlenen (bijv.: webhosting, gegevensanalyse, IT-voorziening en aanverwante infrastructuren, klantenservice, e-mailing, auditing en andere diensten); (ii) aan andere bedrijven waarmee wij samenwerken met betrekking tot bepaalde producten of diensten; en (iii) om de toepasselijke wetten na te leven en te voldoen aan verzoeken van overheidsinstanties.

Wij informeren dat de gebruikers te allen tijde overeenkomstig de geldige wetgeving het recht op inzage, rectificatie of wissing van gegevens kunnen uitoefenen, kunnen verzoeken om de verwerking te beperken, er bezwaar tegen kunnen maken, de overdraagbaarheid van hun gegevens kunnen aanvragen en de verleende toestemming kunnen intrekken door een brief te sturen naar het adres: Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Spanje, of een e-mail naar privacy@hipra.com. Ook kunnen zij zich richten tot de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming.

De gebruiker verplicht zich om elke wijziging van de verstrekte persoonsgegevens door te geven. HIPRA is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het doorgeven van foutieve, onnauwkeurige of onvolledige gegevens.

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
  • Global (available in English)
  • {{country.title}}