ERYSENG® PARVO

Szczepionki, Świnie

Strona główna Zdrowie zwierząt Nasze produkty ERYSENG® PARVO

Inaktywowana szczepionka przeciwko parwowirozie i różycy świń, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.

Zobacz kartę charakterystyki produktu