EVALON®

Szczepionki, Drób

Strona główna Zdrowie zwierząt Nasze produkty EVALON®

Żywa szczepionka przeciwko kokcydiozie ptaków, w postaci zawiesiny doustnej do rozpylania.
* This project has received financial support from the CDTI (Spanish Centre for the Development of Industrial Technology).

Zobacz kartę charakterystyki produktu