GUMBOHATCH®

Szczepionki, Drób

Strona główna Zdrowie zwierząt Nasze produkty GUMBOHATCH®

Szczepionka przeciw zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza (ang. Infectious Bursal Disease, IBD), w postaci kompleksu immunologicznego IBD.

Zobacz kartę charakterystyki produktu