HIPRACOX®

Szczepionki, Drób

Strona główna Zdrowie zwierząt Nasze produkty HIPRACOX®

Żywa szczepionka przeciwko kokcydiozie kurcząt, w postaci zawiesiny doustnej do rozpylania.

Zobacz kartę charakterystyki produktu