INMEVA

Szczepionki, Owce i kozy

Strona główna Zdrowie zwierząt Nasze produkty INMEVA

Inactivated vaccine against Chlamydia abortus and Salmonella Abortusovis in sheep, in suspension for injection.

Zobacz kartę charakterystyki produktu