MYPRAVAC® SUIS

Szczepionki, Świnie

Strona główna Zdrowie zwierząt Nasze produkty MYPRAVAC® SUIS

Inaktywowana szczepionka przeciwko enzootycznemu zapaleniu płuc, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.

Zobacz kartę charakterystyki produktu