RHINISENG®

Szczepionki, Świnie

Strona główna Zdrowie zwierząt Nasze produkty RHINISENG®

Inaktywowana szczepionka przeciwko progresywnemu i nieprogresywnemu zanikowemu zapaleniu nosa u świń, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.

Zobacz kartę charakterystyki produktu