TOXIPRA® PLUS

Szczepionki, Bydło, Owce i kozy

Strona główna Zdrowie zwierząt Nasze produkty TOXIPRA® PLUS

Inaktywowana szczepionka przeciwko enterotoksemii, tężcowi i szelestnicy w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.

Zobacz kartę charakterystyki produktu