TOXIPRA® S7

Szczepionki, Bydło, Owce i kozy

Strona główna Zdrowie zwierząt Nasze produkty TOXIPRA® S7

Inaktywowana szczepionka przeciwko enterotoksemii, zespołowi nagłej śmierci, szelestnicy i zakażeniu wywołanemu przez Clostridium novyi, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.

Zobacz kartę charakterystyki produktu