Uddercost


Kalkulator Uddercost

Kalkulator Uddercost

  • {{ $index + 1 }} {{ step }}
Wyczyść wszystkie pola

Pola oznaczone na czerwono są wymagane. W celu kontynuowania obliczeń konieczne jest wprowadzenie danych

Informacje ogólne

Wprowadź swoją walutę

To pole nie może pozostać puste

Średnia liczba krów wieloródek

To pole nie może pozostać puste

Średnia liczba pierwiastek

To pole nie może pozostać puste

Średnia liczba krów zasuszonych

To pole nie może pozostać puste

Średnia wydajność dzienna ( w litrach)

To pole nie może pozostać puste

Śrenia liczba komórek somatycznych w mleku zbiorczym LKS (x 1000)

To pole nie może pozostać puste

Cena mleka (za litr)

{{data.currency}}
To pole nie może pozostać puste

Różnica w cenie mleka (za litr) zależna od liczby komórek somatycznych (pożądana-obecna)

To pole nie może pozostać puste

Pola oznaczone na czerwono są wymagane. W celu kontynuowania obliczeń konieczne jest wprowadzenie danych

Kliniczne zapalenia wymienia

Średnia liczba klnicznych zapaleń wymienia w miesiącu

To pole nie może pozostać puste

Łagodny

{{data.mastitisRatio.mild}}%
0% 100%
Proszę dostosować tę wartość, aby całkowita kwota wynosiła 100%

Proszę dostosować tę wartość, aby całkowita kwota wynosiła 100% 

Umiarkowany

{{data.mastitisRatio.moderate}}%
0% 100%
Proszę dostosować tę wartość, aby całkowita kwota wynosiła 100%

Proszę dostosować tę wartość, aby całkowita kwota wynosiła 100% 

Ciężkie

{{data.mastitisRatio.severe}}%
0% 100%
Proszę dostosować tę wartość, aby całkowita kwota wynosiła 100%

Proszę dostosować tę wartość, aby całkowita kwota wynosiła 100% 

Total amount: {{data.mastitisRatio.mild + data.mastitisRatio.moderate + data.mastitisRatio.severe}}%

Średni koszt klinicznego zapalenia wymienia (bezpośredni i pośredni)

Łagodny

{{data.currency}}
To pole nie może pozostać puste

Umiarkowany

{{data.currency}}
To pole nie może pozostać puste

Ciężkie

{{data.currency}}
To pole nie może pozostać puste

Liczba zwierzat brakowanych z powodu mastitis w ciągu roku (wprowadź "0" jeśli nie chcesz brać tego czynnika pod uwagę)

To pole nie może pozostać puste

Koszt remontu stada - wprowadzenie(zakup lub odchów) nowej sztuki (wprowadź "0" jeśli nie chcesz brać tego czynnika pod uwagę)

{{data.currency}}
To pole nie może pozostać puste

Wyniki

Straty związane z zapaleniami wymienia i Rezultaty wprowadzenia szczepień

Straty związane z podklinicznymi zapaleniami wymienia

Dodatkowe koszty klinicznych zapaleń wymienia (wartość podstawowa 24% na rok)

Całkowite starty związane z zapaleniami wymienia

Koszty szczepień vs całkowite straty związane z zapaleniem wymienia

Zwrot z inwestycji zostanie osiągnięty przy spełnieniu jednego z założeń.

  • Ogranicznenie liczby klinicznych zapaleń wymienia w ciągu roku {{totals.lessClinical}}
  • Ogranicznenie liczby klinicznych zapaleń wymienia w ciągu roku {{totals.lessClinical}}
  • Ilość przypadków, w których konieczna jest redukcja stopnia zapalenia o 1 {{totals.severityCasesGrade}}
  • LKS konieczna do osiągnięcia progu rentowności {{totals.sccBreakAlone}}

LABORATORIOS HIPRA, S.A. zachowa poufność danych wprowadzonych przez użytkownika. Zostaną one wykorzystane jedynie do celów obliczeniowych narzędzia Uddercost. Informacje te nie będą publikowane ani udostępniane.

LABORATORIOS HIPRA, S.A. nie gwarantuje dokładności obliczeń wykonanych w Uddercost. Uzytkownik odpowiada za wprowadzone dane oraz konsekwencje decyzji podjętych na bazie kalkulacji w Uddercost.

LABORATORIOS HIPRA, S.A. oraz podmioty towarzyszące, pracownicy i współpracownicy nie są odpowiedzialni za możliwe szkody każdej natury, wynikające z korzystania lub dostępu do narzędzia Uddercost.

Proszę pamiętać, że ta kalkulacja ma forme orientacyjną. W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się ze swoim doradcą weterynaryjnym firmy HIPRA

Lekarz weterynarii

Imię: {{ contactInfo.vet.name }}
Nazwisko: {{ contactInfo.vet.surname }}
Contact email: {{ contactInfo.vet.email }}
Telefon: {{ contactInfo.vet.phone }}

Hodowca

Imię: {{ contactInfo.farmer.name }}
Nazwisko: {{ contactInfo.farmer.surname }}
Contact email: {{ contactInfo.farmer.email }}
Telefon: {{ contactInfo.farmer.phone }}

Lekarz weterynarii

Wypełnij formularz w celu umieszczenia Twoich danych w raporcie.

Imię

Nazwisko

Contact email

Telefon

Hodowca

Imię

Nazwisko

Contact email

Telefon

Koszty szczepień

STARTVAC® (Poliwalentna, inaktywowana szczepionka przeciwko zapaleniu wymienia, emulcja do wstrzykiwań)

Ilość dawek w ciągu roku

W celu uzyskania informacji na temat tej wartości, skontaktuj się ze swoim doradcą weterynaryjnym firmy HIPRA. Możesz również pozostawić to pole puste i kontynuować obliczenia

Cena dawki

W celu uzyskania informacji na temat tej wartości, skontaktuj się ze swoim doradcą weterynaryjnym firmy HIPRA. Możesz również pozostawić to pole puste i kontynuować obliczenia

{{data.currency}}

UBAC® (Podjednostkowa szczepionka przeciwko zapaleniu wymienia, powodowanemu przez Streptococcus uberis, emulsja do wstrzykiwań)

Ilość dawek w ciągu roku

W celu uzyskania informacji na temat tej wartości, skontaktuj się ze swoim doradcą weterynaryjnym firmy HIPRA. Możesz również pozostawić to pole puste i kontynuować obliczenia

Cena dawki

W celu uzyskania informacji na temat tej wartości, skontaktuj się ze swoim doradcą weterynaryjnym firmy HIPRA. Możesz również pozostawić to pole puste i kontynuować obliczenia

{{data.currency}}

Inne koszty profilaktyki

Inne koszty profilaktyki

Możesz również pozostawić to pole puste i kontynuować obliczenia

{{data.currency}}

Skontaktuj się z doradcą weterynaryjnym firmy HIPRA