Aby powiązać treść WWW, dodaj treść do obszaru serwisu en/Knowledge/Background albo użyj okna dialogowego Obszar danych lub trybu edycji ustawień współużytkowanych w portlecie Podgląd treści WWW i wybierz treść do wyświetlenia. Więcej informacji o ustawieniach treści
start portlet menu bar

Przeglądarka komponentów strony

Display portlet menu
end portlet menu bar
Aby powiązać treść WWW, dodaj treść do obszaru serwisu en/Knowledge/Background albo użyj okna dialogowego Obszar danych lub trybu edycji ustawień współużytkowanych w portlecie Podgląd treści WWW i wybierz treść do wyświetlenia. Więcej informacji o ustawieniach treści