GUMBOHATCH® INSIGHTS #4

Strona główna Wiedza GUMBOHATCH® INSIGHTS #4

Szczepionki przeciwko wirusowi IBD, w postaci kompleksu immunologicznego zawierające IgY pochodzące z jaj: zalety


Uważa się, że szczepionki przeciwko wirusowi IBD, w postaci kompleksu immunologicznego są inteligentnym narzędziem zapobiegającym wystąpieniu choroby Gumboro. Szczepionki te oferują nie tylko skuteczność związaną z zastosowaniem żywego wirusa (który nie jest neutralizowany przez przeciwciała matczyne), ale ich początek odporności jest dostosowany do potrzeb zapewnienia ochrony u każdego pojedynczego pisklęcia, co pozwala uniknąć problematycznej luki w odporności, która może wystąpić w przypadku stosowania innych rodzajów szczepionek1.

Formulacja szczepionek przeciwko wirusowi IBD, w postaci kompleksu immunologicznego opiera się na dodaniu swoistych przeciwciał przeciwko wirusowi IBD (IgY), które opłaszczają wirusa szczepionkowego. Począwszy od pierwszych szczepionek w postaci kompleksu immunologicznego opracowanych w latach 90. XX wieku aż do teraz, wszystkie dostępne komercyjnie szczepionki w postaci kompleksu immunologicznego zawierały swoiste IgY uzyskane z surowicy hiperimmunizowanych zwierząt jako przeciwciała opłaszczające (rysunek 1).

RYSUNEK 1: Podstawowa formulacja szczepionek przeciwko wirusowi IBD, w postaci kompleksu immunologicznego.

 

Na rynku pojawiła się nowa formulacja szczepionki w postaci kompleksu immunologicznego (GUMBOHATCH®), w której zastosowano swoiste IgY przeciwko wirusowi IBD uzyskane z jaj zamiast obecnie znanych IgY pochodzących z surowicy.

Ale jakie są główne zalety tej nowej formulacji?

Przedstawiono je w poniższym materiale wideo:

 

Streszczenie materiału wideo

W celu poprawy spójności i możliwości produkcji przeciwciał o najwyższej jakości opracowano nową procedurę pozyskiwania IgY z jaj. Ekstrakcja przeciwciał z żółtek jaj charakteryzuje się wieloma zaletami w porównaniu z ekstrakcją z surowicy.

Ponieważ przeciwciała pochodzą z żółtek zniesionych jaj, metoda produkcji przeciwciał nie jest inwazyjna. Poza tym dzięki odpowiednim strategiom immunizacji stężenie przeciwciał w żółtku jaja może być utrzymywane na optymalnym poziomie w czasie.

Proces ten zapobiega zatem pobieraniu krwi i stresowi u zwierząt, a jednocześnie pozwala na uzyskanie dużej ilości przeciwciał.

Możliwość uzyskania dużych ilości IgY dzięki ekstrakcji z jaj zmieniła sposób formulacji szczepionek w postaci kompleksu immunologicznego, dając możliwość dodawania dużych ilości IgY w celu zapewnienia całkowitego opłaszczenia wszystkich cząstek wirusa.

 

PIŚMIENNICTWO:

1Gelb et al. 2016. Avian Diseases 60 (3), 603-612.

© Laboratorios Hipra, S.A. All Rights Reserved.
No part of these contents may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of HIPRA.

 

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians. In order to continue, please…

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinary professional (otherwise please contact a veterinary professional)

Specify country

Select your country {{countrySelect.title}}
  • Global product list (only in English)
  • {{country.title}}