GUMBOHATCH® INSIGHTS #1

Strona główna Wiedza GUMBOHATCH® INSIGHTS #1

Nowe udoskonalenia w recepturze szczepionek przeciw IBDV w formie kompleksu immunologicznego


Jednym z ulepszeń o zasadniczym znaczeniu, wprowadzonych do receptury szczepionek w formie kompleksu immunologicznego, była kontrola prawidłowego opłaszczenia cząsteczek wirusa.

Właściwe opłaszczenie wirusa jest jedynym sposobem na zapewnienie jednorodnych wyników stosowania szczepionki w formie kompleksu immunologicznego w praktyce, poprzez uniknięcie obniżenia miana szczepionki w przypadku wysokich poziomów przeciwciał matczynych.

W tym celu wprowadzono niedawno dwa nowe badania kontrolne w nowo opracowanych szczepionkach w formie kompleksu immunologicznego  (GUMBOHATCH®, szczepionka przeciw zakaźnemu zapaleniu torby, w postaci kompleksu immunologicznego IBD):

Kontrola wolnej immunoglobuliny IgY: kontrola ta pozwala określić, czy w końcowej zawiesinie szczepionki nadal jest wolne IgY, co oznacza że wszystkie cząsteczki szczepionki są, zgodnie z oczekiwaniami, całkowicie opłaszczone.

Kontrola neutralizacji: kontrola ta oznacza wszczepienie kompleksu immunologicznego do zarodka kurzego, aby potwierdzić, że wszystkie cząsteczki szczepionki zostały „zneutralizowane” poprzez całkowite opłaszczenie przeciwciałami.

Wprowadzono jednak inne nowe testy i ulepszenia receptury w celu osiągnięcia lepszego i bardziej spójnego procesu produkcji szczepionek w formie kompleksu immunologicznego:

RYCINA 1: Nowo opracowana kompleksowa szczepionka immunologiczna obejmuje IgY pochodzenia jajowego.

 

Mieszaninę ze świeżym wirusem: szczepionki w formie kompleksu immunologicznego przygotowuje się poprzez dodanie przeciwciał w określonej proporcji, w zależności od początkowego miana pozyskiwanego zbioru wirusa szczepionkowego. To wstępne miareczkowanie oznacza czas oczekiwania 6-7 dni między produkcją zbioru a ostateczną mieszaniną z przeciwciałami, a w międzyczasie wirus jest przeważnie zamrażany. Nowe receptury starają się unikać tego czasu oczekiwania, co może oznaczać utratę mocy wirusa, przez tworzenie mieszaniny ze świeżym wirusem i dodanie części przeciwciał, z uwzględnieniem maksymalnego zakresu miareczkowania zbioru.

IgY pochodzące z jaja: do tej pory we wszystkich komercyjnych szczepionkach w formie kompleksu immunologicznego, jako przeciwciała opłaszczające stosowano IgY pozyskiwane z surowicy hiperimmunizowanych zwierząt. W celu poprawy spójności i możliwości produkcji przeciwciał o najwyższej jakości (oprócz innych zalet) opracowano nową procedurę pozyskiwania IgY z jaj..

Test jednostek mocy: test obejmuje bezpośrednie miareczkowanie wirusa w postaci kompleksu immunologicznego po procedurze liofilizacji, jest to więc bezpośrednie wykrycie mocy szczepionki liofilizowanej. Test zastępuje pośrednie miareczkowanie oferowane w CID50.


Wszystkie te nowe ulepszenia zaowocowały opracowaniem nowej szczepionki w formie kompleksu immunologicznego (GUMBOHATCH®), która zapewnia utrzymanie maksymalnej mocy szczepionki i uzyskiwanie konsekwentnych wyników w praktyce.
 

BIBLIOGRAFIA:

1Whitfill et al. 1995. Avian Diseases 39, 4, 687-699.
2Jeuriseen et al. 1998. Immunology 95, 494–500.

© Laboratorios Hipra, S.A. All Rights Reserved.
No part of these contents may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of HIPRA.

 

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
  • Global (available in English)
  • {{country.title}}