GUMBOHATCH® INSIGHTS #1

Strona główna Wiedza GUMBOHATCH® INSIGHTS #1

Receptura szczepionek przeciw wirusowi zakaźnego zapalenia bursy Fabrycjusza (IBDV) w postaci kompleksu immunologicznego: pole do poprawy?


Zalety stosowania szczepionek w postaci kompleksu immunologicznego przeciwko chorobie Gumboro odkryto już w latach 90.

Różni badacze wykazali, że szczepionki w postaci kompleksu immunologicznego IBD, przygotowane przez połączenie żywego atenuowanego szczepu szczepionkowego ze swoistymi przeciwciałami przeciwko IBDV, były w stanie przezwyciężyć powszechne zagrożenie związane z inaktywacją wirusa szczepionkowego przez mechanizmy odporności biernej, oferując możliwość podania tych szczepionek in ovo lub podskórnie w pierwszym dniu życia.

RYCINA 1:  IBDV całkowicie opłaszczone swoistymi przeciwciałami (IgY)


Ponadto stosowanie szczepionek w postaci kompleksu immunologicznegow IBD jest również wiązane z poprawą bezpieczeństwa (ograniczenie redukcji liczby limfocytów i wyższego stopnia odnowienie populacji limfocytów B w bursie; unikanie ryzyka replikacji wirusa w bursie w pierwszym tygodniu życia) i zwiększonym potencjałem odpowiedzi humoralnej w porównaniu do zastosowania samego wirusa szczepionkowego (antygenu)1,2.

Głównym celem podawania tego rodzaju szczepionki jest zatem zapewnienie wystarczającej ochrony wirusa szczepionkowego (w celu uniknięcia problemów związanych z neutralizacją lub bezpieczeństwem) poprzez zapewnienie jego całkowitego opłaszczenia przeciwciałami swoistymi dla IBDV (ryc. 1).
 

Ale w jaki sposób przygotowywane są szczepionki w formie kompleksu immunologicznego i jak kontroluje się to opłaszczanie?


Wszystkie szczepionki przeciwko IBDV w formie kompleksu immunologicznego przygotowuje się poprzez dodanie przeciwciał w określonej proporcji, w zależności od początkowego miana zbioru szczepionki (ryc. 2).

RYCINA 2:  Podstawowa receptura szczepionek przeciwko IBDV w formie kompleksu immunologicznego. Chociaż głównym celem tego procesu jest zapewnienie mocy i bezpieczeństwa szczepionki z całkowicie opłaszczonym wirusem, to wdrożone końcowe kontrole nie gwarantują tego.

 

Początkowe miano jest najczęściej określane na podłożu do oznaczania miana, takim, jak zarodki kurze (EID50: dawka zakaźna dla 50% zarodków) lub linie komórkowe (TCID50: dawka zakaźna dla 50% hodowli tkankowych)w podobny sposób jak określane jest miano przy produkcji konwencjonalnych żywych szczepionek.

Po dodaniu przeciwciała swoistego dla IBDV, mieszanina przechodzi proces liofilizacji, co może powodować pewne straty miana.

Niektóre szczepionki w formie kompleksu immunologicznego wykazują w swoich specyfikacjach technicznych to miano wirusa i ilość surowicy przed liofilizacją, co nie uwzględnia możliwych strat miana podczas procesu.

W innych przeprowadza się miareczkowanie pośrednie po liofilizacji na podstawie testu ELISA IBDV u ptaków wolnych od określonych patogenów (SPF) (CID50: dawka zakaźna dla 50% kurcząt), które może uwzględniać możliwe straty miana, ale nie gwarantuje, że wszystkie cząsteczki wirusa zostaną opłaszczone swoistymi przeciwciałami (cel produkcji szczepionek w formie kompleksu imunologicznego).
 

BIBLIOGRAFIA:

1Whitfill et al. 1995. Avian Diseases 39, 4, 687-699.
2Jeuriseen et al. 1998. Immunology 95, 494–500.

© Laboratorios Hipra, S.A. All Rights Reserved.
No part of these contents may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of HIPRA.

 

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
  • Global (available in English)
  • {{country.title}}