GUMBOHATCH® INSIGHTS #2

Strona główna Wiedza GUMBOHATCH® INSIGHTS #2

Mechanizm działania szczepionek przeciw IBDV w formie kompleksu immunologicznego


Szczepionki przeciw IBDV w formie kompleksu immunologicznego zostały opracowane pod koniec lat 90. dwudziestego wieku w celu uzyskania szczepionki przeciw IBD, którą można by podawać w wylęgarni i która zapewniłaby ochronę niezależnie od poziomu przeciwciał matczynych u kurcząt. 

RYSUNEK 1: Komórki dendrytyczne z rozgałęzieniami odgrywają ważną rolę w mechanizmie działania szczepionek kompleksowych immunologicznych IBDV.

Zastosowanie szczepionek przeciw IBD w formie kompleksu immunologicznego okazało się znacznie skuteczniejsze, zapewniając ochronę żywych szczepionek oraz wyższe bezpieczeństwo i większy potencjał wywoływania odpowiedzi humoralnej w porównaniu do stosowania samego homologicznego wirusa szczepionkowego1.

Ponadto szczepionki w formie kompleksu immunologicznego mogą zapewnić tak zwane „inteligentne szczepienie” przeciwko IBDV, dostosowując moment pojawienia się odporności do potrzeb immunologicznych każdego indywidualnego kurczęcia, co pozwala na wyeliminowanie niebezpiecznej luki immunologicznej, która może pojawić się w przypadku podawania innych rodzajów szczepionek2.

Jednak jaki jest mechanizm działania szczepionek przeciwko IBDV w formie kompleksu immunologicznego? W jaki sposób zapobiega się neutralizacji przez przeciwciała matczyne? Gdzie w kompleksie immunologicznym znajduje się wirus do czasu rozpoczęcia jego replikacji?

Zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu, aby lepiej zrozumieć mechanizm działania szczepionek przeciwko IBDV w formie kompleksu immunologicznego:

 

Podsumowanie filmu
 

kluczowym elementem w przypadku produkcji szczepionek przeciwko IBDV w formie kompleksów immunologicznych jest zapewnienie prawidłowego opłaszczenia wirusa szczepionkowego swoistymi przeciwciałami IBDV (IgY).

Prawidłowe opłaszczenie wirusa pozwoli zapobiec neutralizacji wirusa szczepionkowego przez przeciwciała matczyne (MDA). Kompleks immunologiczny (wirus + IgY) będzie następnie przechowywany w grudkowych komórkach dendrytycznych narządów limfatycznych (i prawdopodobnie na makrofagach), co doprowadzi do ciągłego uwalniania wirusa bez przeciwciał.

Jeśli ochrona zapewniana przez matkę będzie nadal aktywna, uwolniony wirus zostanie zneutralizowany przez MDA i nie zacznie replikować. Gdy ochrona matczyna zacznie słabnąć, uwolniony wirus nie zostanie zneutralizowany i zacznie replikować w bursie, co oznacza, że ptak będzie automatycznie chroniony dzięki wykluczeniu konkurencyjnemu i dojdzie do pojawienia się odporności.

To pojawienie się odporności uzależnione od potrzeb immunologicznych każdego pisklęcia jest znane jako „inteligentna szczepionka na Gumboro”.

 

Piśmiennictwo:

1Whitfill et al. 1995. Avian Diseases 39, (4), 687-699.
2Gelb et al. 2016. Avian Diseases 60 (3), 603-612.

© Laboratorios Hipra, S.A. All Rights Reserved.
No part of these contents may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of HIPRA.

 

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
  • Global (available in English)
  • {{country.title}}