GUMBOHATCH® INSIGHTS #10

Strona główna Wiedza GUMBOHATCH® INSIGHTS #10

Znaczenie kalkulacji wływu ekonomicznego szczepień


Kiedy szczepimy zwierzęta hodowlane, zwykle oczekujemy poprawy bezpieczeństwa i skuteczności. Oczekujemy więc ochrony przed określoną chorobą oraz ograniczenia jej objawów klinicznych, które mogą skutkować stratami finansowymi.

Niemniej nie są to jedyne parametry, które warto brać pod uwagę, ponieważ po szczepieniach należałoby także spodziewać się wyższej wydajności produkcji hodowlanej, a zatem i dodatniego wpływu ekonomicznego po szczepieniu.

Znaczenie wpływu ekonomicznego szczepienia

Szczepienia mogą ograniczyć straty w produkcji z powodu chorób i śmiertelności, zapewniając przy tym oszczędności na ewentualnym leczeniu i przyczyniając się do wzrostu gospodarczego.

Dlatego też szczepienia należy traktować jako inwestycję, ponieważ niejednokrotnie zapewniają wyższy zwrot niż wiele innych działań prewencyjnych.


Jak obliczyć wpływ ekonomiczny szczepionki GUMBOHATCH®?

GUMBOHATCH® jest żywą szczepionką atenuowaną przeciw zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza (ang. Infectious Bursal Disease, IBD). Składa się ze szczepu 1052 wirusa IBD oraz specyficznej immunoglobuliny Y (IgY), dzięki której GUMBOHATCH® jest szczepionką nowej generacji w formie kompleksu immunologicznego.

W celu obliczenia wpływu ekonomicznego szczepionki GUMBOHATCH® porównamy wyniki produkcji stad zaszczepionych tą szczepionką z wynikami produkcji stad, które otrzymały inną szczepionkę.

Analiza opiera się na następujących dwóch scenariuszach:

1. GUMBOHATCH® i inne szczepionki podawane w tym samym okresie

Ten scenariusz przyjęto w hodowlach, w których jedna część stad została zaszczepiona szczepionką GUMBOHATCH®, a pozostała część stad została zaszczepiona inną szczepionką. Tucz obu części odbywał się w tym samym czasie.

2. GUMBOHATCH® i inne szczepionki podawane w różnych okresach

Ten scenariusz przyjęto w hodowlach, w których szczepionka GUMBOHATCH® jest podawana 100% stada. Porównywane są wyniki produkcji z wynikami historycznymi tej samej fermy w tym samym okresie roku (aby wykluczyć błąd systematyczny sezonowości), kiedy stosowana była inna szczepionka.

Dane do pomiaru wpływu ekonomicznego szczepionki

Na potrzeby obliczenia wskaźnika rentowności inwestycji najpierw zgromadzimy następujące dane:

 • Nazwa fermy/Kod
 • Nazwa gospodarstwa/Kod
 • Stosowana szczepionka przeciwko Gumboro
 • Data wstawienia
 • Liczba brojlerów wstawionych
 • Wiek uboju
 • Masa ubojowa
 • Śmiertelność w pierwszym tygodniu
 • Całkowita śmiertelność
 • FCR
 • Średni dzienny przyrost
 • Współczynnik efektywności produkcji europejskiej

Obliczenie wpływu ekonomicznego szczepionki oprze się na wybranych najważniejszych kosztach produkcji, które z kolei zostaną wyliczone na podstawie wyników zootechnicznych. Dlatego konieczne będzie uzyskanie następujących informacji:

 • Cena jednodniowego pisklęcia
 • Cena paszy (zł/kg)
 • Cena szczepionek
 • Cena sprzedaży mięsa (EUR/kg)


Analiza statystyczna

Za przetwarzanie danych i opracowanie raportu z analizy odpowiadać będzie Hiprastats – dział analiz statystycznych spółki Hipra.

 

Przykładowe badanie doświadczalne

Poniższe doświadczenie przeprowadzono w gospodarstwie, które stosowało GUMBOHATCH® oraz inną szczepionkę (wektorową: HVT-IBD) w różnych okresach. W celu porównania wpływu ekonomicznego różnych szczepionek zebraliśmy dane w tabeli:

*Przyjęto, że cena DOC (jednodniowych piskląt) (EUR/szt), cena paszy (EUR/kg) i cena żywca (EUR/kg) są równe. W przypadku GUMBOHATCH® koszt szczepionek obejmuje także koszt szczepionki p-ko ch. Mareka.

Powyższy przykład pokazuje, że stosując GUMBOHATCH® gospodarstwo ograniczyło wydatki o 0,04 EUR/kg żywca w porównaniu do okresu stosowania szczepionki wektorowej.

 


© Laboratorios Hipra, S.A. All Rights Reserved.
No part of these contents may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of HIPRA.

 

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

 • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
 • Global (available in English)
 • {{country.title}}