GUMBOHATCH® INSIGHTS #11

Strona główna Wiedza GUMBOHATCH® INSIGHTS #11

Rok na rynku, kluczowe i przekonujące cechy szczepionki GUMBOHATCH®


GUMBOHATCH® jest nową szczepionką przeciwko zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza (ang. Infectious Bursal Disease, IBD), w postaci kompleksu immunologicznego, opracowaną przez firmę HIPRA. Zastosowano w niej odmienną recepturę (IgY pochodzące z jaj) i parametry kontrolne (wykrywanie wolnych IgY i kontrola neutralizacji) w celu zagwarantowania całkowitego opłaszczenia wirusa w momencie szczepienia.

Te ulepszone rozwiązania spowodowały, że GUMBOHATCH® zapewnia utrzymanie maksymalnej mocy szczepionki i uzyskiwanie spójnych wyników w praktyce, przy jednoczesnym uniknięciu ryzyka wystąpienia immunosupresji.

Szczepionka GUMBOHATCH® została wprowadzona na rynek europejski, azjatycki oraz amerykański pod koniec 2019 roku. Sytuacja nie była łatwa, biorąc pod uwagę fakt, że rozpoczęcie sprzedaży produktu zbiegło się z gwałtownym rozwojem pandemii COVID na całym świecie. Niełatwe czasy dla każdego! Dziś jednak z dumą możemy powiedzieć, że GUMBOHATCH® już teraz przekonuje rynek jako następna generacja szczepionki w postaci kompleksu immunologicznego przeciwko chorobie Gumboro!

Jakie były trzy kluczowe punkty GUMBOHATCH®, które skutecznie przekonały rynek?


1.  Wcześniejszy moment rozpoczęcia ochrony


Jednym ze strategicznych aspektów walki z chorobą Gumboro jest zapewnienie pełnej ochrony ptaków w okresie zagrożenia, który zazwyczaj obejmuje okres od 2 do 6 tygodnia życia.

W ciągu pierwszych 2-3 tygodni życia pisklęcia swoją ochronę ptaki mają dzięki odporności biernej zapewnianej przez MDA, ponieważ żadna dostępna szczepionka nie wykazuje skuteczności w tym okresie. Począwszy od 3 tygodnia życia, należy zapewnić ochronę poprzez bezpośrednie szczepienie kurcząt (odporność czynna). Ten okres pomiędzy spadkiem odporności biernej a pojawieniem się odporności czynnej powinien być jak najkrótszy, aby uniknąć luki immunologicznej.

Szczepionki w formie kompleksu immunologicznego mogą zapewnić tak zwane „inteligentne szczepienie przeciwko wirusowi IBD”, dostosowując moment pojawienia się odporności do potrzeb immunologicznych każdego kurczęcia. Zmniejsza to możliwość wystąpienia luki odpornościowej, która może pojawić się w przypadku stosowania innych rodzajów szczepionek. Aby osiągnąć ten efekt, wirus szczepionkowy musi dotrzeć do torby Fabrycjusza i zacząć się namnażać natychmiast po spadku miana MDA.

Szczepionka GUMBOHATCH®, dzięki swojej innowacyjnej recepturze gwarantującej utrzymanie maksymalnej mocy szczepionki nawet przy wysokim poziomie MDA, okazała się być w stanie dotrzeć do torby Fabrycjusza tuż po spadku miana MDA i doprowadzić do wcześniejszego pojawienia się ochrony w porównaniu z alternatywnymi szczepionkami przeciwko wirusowi IBD (szczepionki w postaci kompleksu immunologicznego, wektorowe, żywe atenuowane).

Porównanie z innymi szczepionkami w postaci kompleksu immunologicznego:

Szczepionka GUMBOHATCH® zapewniła wcześniejszą replikację wirusa szczepionkowego i wyższe miana ELISA we wszystkich dniach testów.

 

Porównanie ze szczepionkami wektorowymi:

Szczepionka GUMBOHATCH® wykazywała lepszą ochronę i poprawę parametrów produkcyjnych, gdy w środowisku krążyły wirusy wariantowe.

 

Porównanie z żywymi szczepionkami atenuowanymi w wodzie do picia (pośrednie plus):

 W przypadku szczepionki GUMBOHATCH® stwierdzono wyższe miana ELISA we wszystkich dniach testów (nawet przy wyższych początkowych wartościach MDA), bez konieczności obliczania najlepszego dnia na szczepienie.

 

2. Lepsze skutki ekonomiczne


Szczepienia mogą ograniczyć straty w produkcji z powodu chorób i śmiertelności, zapewniając przy tym oszczędności na ewentualnym leczeniu i przyczyniając się do wzrostu gospodarczego. Dlatego też szczepienia należy traktować jako inwestycję, ponieważ niejednokrotnie mają lepsze skutki ekonomiczne niż wiele innych interwencji.

Wykazano, że szczepionka GUMBOHATCH® jest lepsza pod względem ekonomicznym (dzięki niższej śmiertelności i FCR) w porównaniu z innymi szczepionkami po wykazaniu obecności wirusa IBD w środowisku.

 

3. Hipraject® - niezwykle innowacyjne urządzenie do szczepienia podskórnego

Wykazano, że zapobieganie chorobie IBD na poziomie wylęgarni może prowadzić do lepszej ochrony szczepionkowej i zwiększenia skuteczności szczepienia. Niemniej jednak w takim przypadku należy uwzględnić jedną konkretną kwestię: jak możemy zapewnić, że pisklęta będą prawidłowo zaszczepione?

Mając na uwadze jako swój główny cel, firma HIPRA opracowała Hipraject®, inteligentne urządzenie do szczepienia podskórnego, które oznacza PRAWDZIWY KROK NAPRZÓD w stosowaniu szczepionki z wykorzystaniem tej drogi podawania.

 


Główne cechy Hipraject®:


Aktywatory elektryczne i automatyczne wykrywanie błędów, czyli klucz dokładnego dawkowania

· Dostarczenie dokładnej dawki przez cały proces szczepienia.
· Gwarancja prawidłowego dawkowania przy maksymalnej liczbie piskląt wynoszącej około 3500 piskląt na godzinę.
· Pozycja skosu igły zapobiegająca błędom oparta na koncepcji poka-yoke, która zapewnia optymalne ustawienie igły.
· Automatyczne wykrywanie obecności powietrza w obwodzie oraz przepływu szczepionki.


Specjalne oprogramowanie, które pozwala na automatyzację głównych procesów:

· Automatyczna konfiguracja głębokości penetracji igły: oprogramowanie Hipraject® pozwala na regulację głębokości penetracji igły (P1: Dla piskląt z młodych kur reprodukcyjnych. P2: Dla piskląt ze starszych kur reprodukcyjnych.)
· Łatwość obsługi i konserwacji: Hipraject® to inteligentne urządzenie, które oferuje niskie koszty utrzymania i łatwość obsługi. Dzięki menu z wieloma opcjami, które może być używane za pośrednictwem elektronicznego wyświetlacza, można na przykład zarządzać automatycznymi procesami przygotowania i czyszczenia.

 

Kontrola procesu szczepienia w czasie rzeczywistym - strategia SMART VACCINATION

Hipraject® jest urządzeniem w technologii internetu rzeczy (IoT), który umożliwia śledzenie procesu szczepienia. Posiada port Ethernet i łączność 3G do udostępniania wszystkich danych dotyczących szczepień w chmurze, łączność Bluetooth® do udostępniania danych dotyczących szczepień pomiędzy różnymi urządzeniami Hipraject® oraz czytnik RFID do odczytu etykiet z czipem umieszczonych na fiolkach szczepionek HIPRA.

Wszystkie dane zarejestrowane i wygenerowane przez Hipraject® mogą być następnie automatycznie przesłane do oprogramowania HIPRAlink® Vaccination, trzeciego elementu strategii SMART VACCINATION, aby pomóc lekarzom weterynarii i kierownikom wylęgarni w zarządzaniu, analizie i certyfikowaniu własnej aktywności szczepień. Ponadto, łączność Hipraject® z internetem pozwala na zdalną aktualizację oprogramowania sprzętowego lub zdalne dostosowanie niektórych ustawień do własnych potrzeb.


 

Dzięki tym i wielu innym cechom szczepionka GUMBOHATCH® zaczyna być coraz bardziej powszechna na rynku drobiarskim.

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem HIPRA, aby dowiedzieć się, co kryje się za tą nowej generacji szczepionką w postaci kompleksu immunologicznego przeciwko IBD!

 


© Laboratorios Hipra, S.A. All Rights Reserved.
No part of these contents may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of HIPRA.

 

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
  • Global (available in English)
  • {{country.title}}