Polityka prywatności

Strona główna Polityka prywatności

 

Poniżej wyjaśniamy jakich kryteriów używa HIPRA w momencie posługiwania się danymi osobowymi, które dobrowolnie zdecydują się Państwo nam udostępnić poprzez tę stronę internetową:

Podczas korzystania z tej strony internetowej i/lub naszych aplikacji i/lub w ramach komunikacji elektronicznej ze spółką HIPRA możemy zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych reguluje niniejsza Polityka prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka HIPRA, S.A., z siedzibą pod adresem Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Hiszpania.

Możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach: (i) zarządzanie Państwa stosunkami biznesowymi i/lub umownymi ze spółką HIPRA; (ii) korzystanie z dotyczących Państwa informacji w celu kontaktowania się z Państwem przez spółkę HIPRA; (iii) przesyłanie do Państwa informacji na temat szkoleń lub wydarzeń dotyczących zakresu działalności profesjonalnej spółki HIPRA; i/lub (iv) odpowiadanie na zapytania lub pytania przesyłane przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych przez nas stanowi uzasadniony interes spółki HIPRA, jakim jest utrzymywanie z Państwem relacji i/lub wyrażona przez Państwa zgoda, o ile ma to zastosowanie. W związku z tym spółka HIPRA będzie zbierać i przetwarzać Państwa dane w okresie trwania naszej relacji oraz do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych. Kiedy Państwa dane osobowe nie będą już wymagane w celach, w których zostały zebrane, będziemy je przechowywać je w bezpieczny sposób do czasu ich ostatecznego usunięcia.

Jako grupa przedsiębiorstw działająca w wielu krajach, spółka HIPRA może udostępniać Państwa dane innym przedsiębiorstwom w ramach Grupy HIPRA przedstawionym na naszej stronie internetowej oraz je pomiędzy nimi wymieniać w tych samych celach, jak wskazane powyżej. Państwa dane będą zawsze przetwarzane przy zachowaniu poziomu ochrony przewidzianego obowiązującymi przepisami prawa.

Spółka HIPRA może także przekazywać Państwa dane osobowe: (i) podwykonawcom usług w celu świadczenia usług (np. hostingu sieciowego, analizy danych, zapewniania informatycznych rozwiązań technologicznych i powiązanej infrastruktury, obsługi klientów, przesyłania e-mali, audytu oraz innych usług); (ii) innym współpracującym z nami przedsiębiorstwom w zakresie konkretnych produktów lub usług; oraz (iii) w celu spełniania wymogów przewidzianych obowiązującym prawem oraz udzielania odpowiedzi na wezwania organów publicznych.

Niniejszym zawiadamiamy Państwa, iż przysługuje Państwu prawo do zażądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich skorygowania lub usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania przez nas, jak również sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przenoszenia przez nas oraz wycofania wyrażonej przez Państwa zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie pisma na adres: Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Hiszpania, lub e-mailu na adres privacy@hipra.com. Mogą Państwo także skontaktować się z hiszpańskim Inspektoratem Ochrony Danych.

Zgadzają się Państwo na informowanie nas o wszelkich zmianach udostępnianych nam danych osobowych. Spółka HIPRA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód powstałych w wyniku przekazania nam niepoprawnych, niedokładnych lub niekompletnych danych.

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
  • Global (available in English)
  • {{country.title}}