Warunki użytkowania

Strona główna Warunki użytkowania

 

Witamy na stronie internetowej firmy HIPRA. Dane zawarte na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Prosimy o uważne przeczytanie i przeanalizowanie poniższych Warunków Korzystania z serwisu przed jego użyciem i wejściem na stronę internetową. Korzystając z serwisu potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i akceptują poniższe Warunki Korzystania. Jeśli nie zgadzają się Państwo z tymi Warunkami Korzystania, nie mogą Państwo korzystać z tego serwisu.

 

WARUNKI KORZYSTANIA:

HIPRA, S.A. (dalej HIPRA) jest hiszpańską spółką, wpisaną do Rejestru Handlowego w Gironie, z siedzibą na Avenida La Selva 135, 17170, Amer (Girona) Hiszpania (Telefon: +34 972 43 06 60). HIPRA jest wyłącznym właścicielem tej strony internetowej; za wyjątkiem gdzie podane jest inaczej, wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej widniejące na tej stronie są własnością HIPRA.

 

Informacje

Informacje zawarte na tej stronie internetowej są natury ogólnej i mają charakter wyłącznie orientacyjny. Informacje te nie mogą być uznane za dosłowne recepty, ponieważ niektóre dane mogą różnić się w zależności od kraju, co jest wynikem ich dostosowania do lokalnych przepisów prawnych (w celu zapoznania się z dokładnymi danymi receptur obowiązującymi w danym kraju, prosimy o kontakt z najbliższą placówką HIPRA). Informacje te mogą nie pokrywać się z indywidualnym przypadkiem chorobowym zwierzęcia i nie zwalnia użytkownika od konsultacji z lekarzem weterynarii, jedynym specjalistą kwalifikowanym w tym zakresie. Informacje podane na tej stronie, które skupiają sie przede wszystkim na zdrowiu zwierząt i na produktach HIPRA, nie mogą być uważane za równoznaczne z radami lekarza weterynarii opartymi na analizie każdego, indywidualnego przypadku. Dlatego też firma HIPRA zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z interpretacji przez użytkownika czy użycia przez niego informacji zawartej na tej stronie, czy z decyzji podjętych na bazie tychże informacji.

Niektóre informacje czy usługi zawarte na tej stronie są przeznaczone wyłącznie dla specjalistów z dziedziny zdrowia zwierząt, uprawnionych do przepisywania czy wydawania leków weterynaryjnych, w związku z czym w przypadku, gdy użytkownik nie należy do tej grupy zawodowej, prosimy o wstrzymanie się od korzystania z tego typu informacji czy usług.

HIPRA na tej stronie pragnie oferować informacje uaktualnione, prawdziwe, dokładne i kompletne. Jednakże informacje umieszczone na tej stronie mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub nie być uaktualnione. HIPRA zrzeka się odpowiedzialności za stosowność informacji zawartej na tej stronie. W żadnym wypadku HIPRA nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wizualizacji, użycia oprogramowania, dokumentów, informacji czy usług dostępnych na tej stronie.

Strona ta pokazuje katalog produktów HIPRA wyprodukowanych w Hiszpanii. Niektóre z produktów widniejących na tej stronie mogą mieć ograniczone użycie lub dystrybucję, lub nie być dostępne we wszystkich krajach. Aby sprawdzić dostępność produktu w danym kraju, prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem HIPRA.

 

Własność Przemysłowa i Intelektualna

Cała zawartość tej strony internetowej (włącznie z - w tym między innymi ale nie wyłącznie - markami, nazwami handlowymi, logotypami i wyróżniającymi znakami jekiegokolwiek typu, prawami autorskimi, bazami danych, wizerunkami, rysunkami, wykresami, tekstami, plikami audio i wideo, oprogramowaniem, zestawieniami kolorów, itd...) jest własnością firmy HIPRA lub jej autorów i jest chroniona, między innymi, poprzez normy krajowe i międzynarodowe dotyczące własności przemysłowej i intelektualnej. Nie daje się użytkownikom żadnej licencji ani prawa do eksploatacji całości czy części tej strony internetowej lub elemetów czy zawartości, które się na nią składają.

W związku z powyższym elementy czy zawartość tej strony internetowej nie mogą stać się przedmiotem żadnej manipulacji (modyfikacji, kopiowania, zmiany, odtwarzania, transmisji, adaptacji, tłumaczenia, itd.) ze strony użytkownika lub osób trzecich, całościowej czy częściowej, bez wyraźnego zezwolenia ze strony firmy HIPRA.

 

Ochrona danych

Poniżej wyjaśniamy jakich kryteriów używa HIPRA w momencie posługiwania się danymi osobowymi, które dobrowolnie zdecydują się Państwo nam udostępnić poprzez tę stronę internetową.

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych i zgodnie z obowiązującą normą w tej sprawie, dane o charakterze osobowym, które Państwo zechcą nam udostępnić zostaną wprowadzone do bazy danych, która jest własnością i za którą odpowiada HIPRA, i dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu opisanym w formularzu zbioru danych (wysyłając dane przez powyższy formularz, udzielają Państwo dobrowolnie pozwolenia na ich przetwarzanie w w/w celach). Dane osobowe, które Państwo nam udostępnią będą traktowane przez HIPRA na należytym poziomie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosując odpowiednie dostępne nam techniczne środki bezpieczeństwa, w zgodzie z bieżącym stanem technologii, w celu uniknięcia ich zmiany, zguby, nienależytego użycia, przetwarzania czy niedopuszczenia do niedozwolonego dostępu do nich przez osoby trzecie.

Dane o charakterze osobowym, które nam Państwo udostępnią nie zostaną przekazane osobom trzecim i będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu wysyłania, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, informacji na temat produktów, zasobów, artykułów, wiadomości, reportaży, nowości lub jakichkolwiek innych istotnych informacji  dotyczących sektora zdrowia zwierząt.

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu, dostępu do, modyfikacji i/lub wymazania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, informując o tym na piśmie firmę HIPRA. Nasza polityka Ochrony Danych Osobowych może ulec zmianie w celu dostosowania się do obowiązujących przepisów i do obowiązujących kryteriów ochrony. W przypadku zajścia jakichkolwiek zmian, zostaną Państwo o nich poinformowani poprzez ten portal. W przypadku wątpliwości czy komentarzy dotyczących tego tematu, mogą się Państwo kontaktować z nami osobiście, poprzez tradycyjną pocztę, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres hipra@hipra.com

 

Strony internetowe osób trzecich

Ta strona internetowa może posiadać odnośniki lub odwoływać się do innych stron internetowych administrowanych przez osoby trzecie, nad którymi HIPRA nie sprawuje żadnej kontroli. Odnośniki te są podane w celu ułatwienia dostępu do informacji. Tą samą drogą można dotrzeć do niniejszej strony internetowej poprzez odnośniki podane przez osoby trzecie, nad którymi HIPRA nie sprawuje żadnej kontroli. HIPRA nie gwarantuje i nie składa oświadczeń na temat, czy informacja zawarta na tych stronach internetowych jest pełna, dokładna, uaktualniona i wyczerpująca, i nie będzie odpowiadać za szkody czy straty żadnego typu wynikające z konsultacji tego typu stron.

 

Zmiany

HIPRA zastrzega sobie prawo do zmiany czy poprawy, w każdym momencie i bez uprzedzenia, zawartości strony internetowej i/lub kompletnego lub częściowego przerwania czy zawieszenia jej funkcjonowania. W żadnym wypadku HIPRA nie będzie odpowiedzialna za konsekwencje takich modyfikacji, przerw czy zawieszeń.

 

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Do niniejszych zasad i warunków zastosowanie mają przepisy ustawodawstwa hiszpańskiego. Wszelkie spory mające związek z tą stroną internetową będą rozstrzygane tylko i wyłącznie przez Sąd Miasta Girona (Hiszpania).

 

Postanowienia końcowe

Jeśli któreś z postanowień niniejszych Warunków Korzystania zostałoby uznane za nielegalne czy pozostawało bez efektu, zostanie ono wyłączone z całości, co w żaden sposób nie wpłynie na prawomocność pozostałych postanowień.

 

Informacja ogólna

Zgodnie z Ustawą 34/2002 o Usługach Informacyjnych Firm i Handlu Elektronicznym, podajemy do wiadomości następujące dane:

Dane firmy hiszpańskiej:

HIPRA, S.A.

NIP: A-55189310

Avenida La Selva, 135

17170, Amer, Girona

Hiszpania

Telefon: +34.972.43.06.60

Strona www: www.hipra.com

E-mail: hipra@hipra.com

 

 

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
  • Global (available in English)
  • {{country.title}}