start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

CIVTEST® AVI EDS

ชุดตรวจวินิจฉัยโรค, สัตว์ปีก

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา CIVTEST® AVI EDS

การตรวจและวัดปริมาณแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโรคติดเชื้ออะดีโนไวรัสในสัตว์ปีกซึ่งทำให้เกิดกลุ่มอาการไข่นิ่มหรือไข่ลดด้วยวิธี indirect ELISA

ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์

บริการที่เกี่ยวข้อง

เชื้อก่อโรคที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน