start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

CIVTEST® AVI IBD

ชุดตรวจวินิจฉัยโรค, สัตว์ปีก

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา CIVTEST® AVI IBD

การตรวจและวัดปริมาณของแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโรคกัมโบโรด้วยวิธี indirect ELISA

ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์

เชื้อก่อโรคที่เกี่ยวข้อง

สิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

Serodiagnosis of Gumboro disease comparing CIVTEST® AVI IBD with 3 other commercial kits

แบ่งปัน