start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

CIVTEST® BOVIS BVD/BD P80

ชุดตรวจวินิจฉัยโรค, โค, แกะและแพะ

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา CIVTEST® BOVIS BVD/BD P80

การตรวจและวัดปริมาณแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีน p80 ของโรคโบวายไวรัสไดอะเรีย และโรคติดเชื้อไวรัสบอร์เดอร์ดีซิสในแกะด้วยวิธี blocking ELISA

ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์

บริการที่เกี่ยวข้อง

เชื้อก่อโรคที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน