start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

CIVTEST® BOVIS NEOSPORA

ชุดตรวจวินิจฉัยโรค, โค

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา CIVTEST® BOVIS NEOSPORA

การตรวจและวัดปริมาณแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแทไคซอยต์ของเชื้อโปรโตซัวNeospora caninum ที่ทำให้เกิดโรคนิโอสไปโรซีสด้วยวิธี indirect ELISA

ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์

บริการที่เกี่ยวข้อง

เชื้อก่อโรคที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน