start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

CIVTEST® BOVIS NEOSPORA AVIDITY SUPPLEMENT

ชุดตรวจวินิจฉัยโรค, โค

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา CIVTEST® BOVIS NEOSPORA AVIDITY SUPPLEMENT

น้ำยาส่วนเสริมที่ใช้กับ CIVTEST BOVIS NEOSPORA เป็นตัวกำหนดความเร็วให้กับ Neospora caninum ของ IgGs จากโบวินซีรัม.

ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์

บริการที่เกี่ยวข้อง

เชื้อก่อโรคที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน