start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

CIVTEST® CANIS LEISHMANIA

ชุดตรวจวินิจฉัยโรค, สุนัข

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา CIVTEST® CANIS LEISHMANIA

การตรวจและวัดปริมาณแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโรคลิชมาเนีย (Leishmania donovani infantum) ด้วยวิธี indirect ELISA

ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์

บริการที่เกี่ยวข้อง

เชื้อก่อโรคที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน