start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

CIVTEST® OVIS M. AGALACTIAE

ชุดตรวจวินิจฉัยโรค, แกะและแพะ

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา CIVTEST® OVIS M. AGALACTIAE

การตรวจและวัดปริมาณแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อแบคทีเรีย Mycoplasma agalactiae ที่ก่อให้เกิดอาการน้ำนมแห้งเยื่อบุตาอักเสบ และแท้งในแกะ ด้วยวิธี indirect ELISA

ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์

บริการที่เกี่ยวข้อง

เชื้อก่อโรคที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน