start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

CIVTEST® SUIS PRRS E/S PLUS

ชุดตรวจวินิจฉัยโรค, สุกร

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา CIVTEST® SUIS PRRS E/S PLUS

การตรวจและวัดปริมาณแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโรคกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจสุกร (พีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์ยุโรป) ด้วยตัวอย่างซีรัมหรือน้ำลาย

ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

บริการที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน