start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

HIPRABOVIS® 9

วัคซีน, โค

วัคซีนชนิดเชื้อตายที่ป้องกัน IBR (1.5), BVD (1.2) และเลปโตสไปโรซิสของวัวในรูปอิมัลชั่นสำหรับฉีด.

ดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

บริการที่เกี่ยวข้อง

เชื้อก่อโรคที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน