start portlet menu bar

การขอดูเนื้อหาบนเว็บ

Display portlet menu
end portlet menu bar

HIPRABOVIS® IBR MARKER LIVE

วัคซีน, โค

หน้าหลัก สุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ของเรา HIPRABOVIS® IBR MARKER LIVE

วัคซีนเชื้อเป็น (ตัดยีนทั้ง gE และ tk) สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสไอบีอาร์ ในรูปผงแห้ง

ดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์